Skip to main content

Erős üdvözítő

Akinek szilárd a jelleme, azt megõrzöd teljes békében, mert benned bízik. (Ézs 26,3)

Isten az, aki minket veletek együtt megerõsít Krisztusban. (2Kor 1,21)

 

Mindenható Atyánk! Te légy erõs várunk, találjunk nálad oltalmat!

Isten erõs üdvözítõt támasztott nekünk szolgájának, Dávid házából. (Lk 1,69)


Erõ, hatalom! Milyen biztató szavak. Mikor sokszor annyira erõtlenek vagyunk. Mikor sokszor annyira gyengék vagyunk, fáradtak! Fel lehet tenni a kérdést, fontos az üdvözítõ szó elé ez az erõs jelzõ, hisz az üdvözítés már eleve egy gyõztes állapot? Viszont nemcsak épp, hogy üdvözít minket Jézus, nagy nehezen megment minket, hanem erõvel teszi, fölénnyel. Jézus ereje nagy, Jézus szeretete, áldása erõs. Amikor úgy érezzük, elveszünk, talán már az Isten sem segít, akkor tudhatjuk, hogy az erõtlenségünkbõl az õ ereje szabadít meg.
Lehet, hogy mi elengedjük a kezét, de õ fogja a mienket, erõsen! Ha a halál felé, a nihil felé csúszunk is, õ megragad erõvel, megment, megszabadít. Ezért lehetünk boldogok! Mert az Atya már nem a mi gyengeségünket, erõtlenségünket nézi, hanem Krisztus erejét. Az õ hatalma, ereje révén tudunk mi is megmenekülni. Persze érezhetjük azt, hogy gyengék vagyunk, de már nem kell félni, mert van szabadítónk, erõs, hatalmas, aki megerõsít minket is.
Sokszor talán nem úgy, ahogy várjuk vagy reméljük. Lehet, hogy éppen szenvedéssel erõsít meg. Vagy úgy, hogy megerõsít, tanít, felemel, amikor egyedül érezzük magunkat. Az õ bölcsessége nem a mi bölcsességünk, talán nem tudjuk felfogni az õ utjait, de hihetjük, erõs szabadítónk van.

Sok bajba jutott ember látszólag arra vár, hogy egy angyal üstökön ragadja, és bajából kirántsa. De az angyaloknak más dolguk van. Istenünk rendszerint úgy segít rajtunk, hogy lehetõvé teszi, hogy tudjunk magunkon segíteni. A segítségnek ez a módja kétszeresen javunkra válik. (C. H. Spurgeon)Szeretõ Mennyei Atyánk! Te látod erõtlenségünket. Mennyiszer elesünk. Olyan jó, hogy mégis van kibe kapaszkodnunk. Annyira szükségünk van erõre ebben az erõtlen világban. Annyira szükségünk van békére ebben a békétlen világban. Úgy el tudunk fáradni. Erõsíts meg, Urunk! Ámen.