Skip to main content

Fegyverkezzetek!

... fölvévén a hitnek pajzsát, ... az üdvösség sisakját ... És a Léleknek kardját. Efezusi levél 6, 16-17.

   Fegyvert kell ragadnunk. Ehhez mindenek előtt jó erős pajzsra van szükségünk. E pajzs pedig a hit, amely Krisztus igéjét megragadva s maga elé tartva, így szól az ördögnek: Ha én bűnös vagyok is, ha rosszul éltem és keveset tettem is, az én Krisztusom szent és tiszta. Már pedig Őt az Atya értem adta ajándékul halálra, hogy szentségével és igazságával az én tulajdonom legyen. Krisztust pedig békén kell hagynod és nem vádolhatod.
   "És a Léleknek kardját, mely az Isten beszéde." Ez a végső, de legerősebb és igazi harci fegyver, mellyel az ördögöt diadalmasan leverhetjük. Mert az még nem elég, hogy meg tudunk állni az ellenség előtt s veretlenül visszavetjük, ha támad. Ez csak védekezés. Támadni is kell. Üldözni az ellenséget és futtában leverni. Nekünk sem elég hát; hogy hitünk pajzsával, reménységünk sisakjával csupán védekezzünk az ördög ellen, hanem kardot rántva, utána kell iramodni, megfutamítani s így venni győzelmet. Ez a kard Isten igéje. Mert nem földi acél, hanem lelki kard az, amivel az ördög legyőzhető.

 Cselekedjél így s kelj fel Úristen,
 Hatalmaskodjál ellenséginken,
 Tudja meg azt itt e földön minden,
 Hogy egyedül vagy áldandó Isten.