Skip to main content

Felismerni, kiáltani, meghallgatni, megszabadítani, meghálálni.

Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja. (2Móz 23,8)

Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is õbenne. (1Jn 4,16)

Halld meg, Uram, a hangomat és szabadíts meg!

Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. (Zsolt 118,21)

Megszabadítani valakit valamitõl, valakitõl. Esetleg saját magától, vagy a saját negatívumaitól, rossz tulajdonságaitól. Terheit levenni a válláról. Megszabadítlak. Ez a mondat egészen mást jelent, mint az, hogy felszabadítlak. Nem valamely kívülrõl jövõ elnyomás alól szabadít fel, hanem megszabadít terheidtõl, amelyeket önnön hibádból, saját bûnösségedbõl eredõen hordozol életedben. A bûn terhétõl szabadít meg. De ahhoz, hogy megszabadíthassanak, elõbb fel kell mérned, fel kell ismerned önnön megterheltségedet. Hiszen csak akkor tudsz kiáltani, miután felismerted saját megterheltségedet.Csak miután kiáltottál, miután segítséget kértél, csak azután tudja bárki is meghallani, meghallgatni a szavadat. És csak miután meghallotta kiáltásodat, tud csak segíteni. Segítség pedig nem jelent mást, mint ellenszolgáltatás nélküli, pusztán szeretetbõl történõ cselekedetet. Segítek neked, mert nem vagy számomra idegen, mert ismerlek, és nem hagysz érintetlenül. Közöm van hozzád, szeretlek. Ezért segítek. Az utolsó mozzanat pedig a hálaadás. Meghálálom. Köszönöm. Mást nem tehetsz, de ezt meg kell tenned, mert bár nem tudod megfizetni, de megköszönni igen. Felismerni, kiáltani, meghallgatni, megszabadítani, meghálálni. Ha csak az egyik hiányzik, már nem teljes a folyamat. Legalább a felismerésig el kéne jutni, hogy továbbléphess.

Akarod, hogy értelmed alkalmas legyen legyõzni szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak, és legyõzi az alacsonyabbat: és béke lesz benned, valóságos, biztos, rendezett. Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek, az értelem a testnek: nagyobb rend nem lehet. (Augustinus)Uram, hálát adok neked, hogy felismerhetem saját gyengeségemet, hibáimat, bûneimet. Köszönöm, hogy tudok kiáltani. Köszönöm, hogy meghallgatsz és meg is akarsz szabadítani. Hálát adok, hogy meg tudom köszönni. Ámen.