Skip to main content

Gyermek légy, ne báb

Van-e valami lehetetlen az Úr számára? (1Móz 18,14a)

Ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. (Zsid 10,35)


Add, hogy ne csak hallgatói, de cselekvõi is legyünk akaratodnak. Ámen.

Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyûlölöd a feddést, és elveted igéimet. (Zsolt 50,16-17)

Bûnös, mert gyilkolt, mert más házastársát elcsábította, mert hazudott, mert rágalmazott - Krisztus szabadítása nélkül egyenes az út a kárhozat felé. Vannak bûnösök, akik akkor is ezen az úton maradnak, ha "szájukra veszik Isten szövetségét", vagyis Istenrõl, az õ akaratáról beszélnek, mert csak beszélnek.
A bél és a sárkány címû régi héber szöveg elbeszéli, hogy Dániel próféta hogyan bizonyította be a királynak, hogy a bálvány, amit a király imád, hamis: hatalmas, kézzel faragott bálvány állt egy annak felállított szentélyben. A király abban a hiszemben volt, hogy azt a rengeteg ételt, amit a szobor elé tesznek áldozati ajándékul, azt mind a szobor eszi meg, mintha élõ lenne. Nem kételkedtek abban, hogy a szobor egy élõ isten, mely képes enni, meghallgatja imádságukat, emberi vagy akár isteni tettekre képes. Dániel próféta elrendelte, hogy tegyenek minden ételt a szobor elé, szórják fel a templom padlóját liszttel, majd zárják le pecséttel. Másnap nem volt étel a szobor elõtt, de rengeteg apró lábnyom látszott a lisztben. A bálvány papjai lopták el az éj leple alatt, hogy ne derüljön ki csalásuk a szoborral kapcsolatban. Dániel tehát bebizonyította, hiába imádják istenként a szobrot, az csak élettelen tárgy marad, ami képtelen bármit is tenni. Az olyan embert, aki csak beszélni képes Istenrõl, anélkül, hogy értené és megélné azok értelmét, és tettekkel is Isten szolgálatába állna, a fent elbeszélt bálványhoz hasonló élettelen szobornak látom - nem tud mit kezdeni Isten igéjével. Kemény feddés ez nekünk. Mit kezdenénk azonban Isten feddése nélkül, melyben féltõ szeretete nyilvánul meg? "Vigyázz, gyermek, ne tévedj el, de ha már eltévedtél, megmutatom a hozzám visszavezetõ utat!"

Szavakat hangoztatnak, de lelket nem adnak. (Kempis Tamás)

Uram, segíts, hogy ne csak bábok legyünk, hanem élõ gyermekeid. Ámen.