Skip to main content

Gyógyír a halálos betegségre

Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. (Zsolt 40,17a)
Jézus így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,5-6)

Krisztus a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bûnöknek, az igazságnak éljünk: az õ sebei által gyógyultatok meg. (1Pt 2,24)


Az ember élettörténete szomorú útnak indult az Édenkertbõl történt kiûzetés után. A bûn elválasztotta Istentõl, akivel felhõtlen, szoros kapcsolata volt. Halandóvá, elesetté lett. A szomorú vég pedig sok-sok nehézségnek a kezdetévé vált. Az ideális kapcsolat megszakadt Istennel, és az ember azóta is vágyik közelségére. Isten azonban elkészítette a menekülés útját, és új lehetõséget adott, hogy egyszer újra vele legyünk. Ehhez azonban végig kell küzdenünk e földi életet. Elküldetett e földre a Szabadító, aki által újra helyreáll a kapcsolat Isten és ember között. A Szabadító, Jézus Krisztus, Isten Fia maga vitte fel testében bûneinket a keresztfára, hogy ezt a kegyelmet elfogadva Istenhez térhessünk. Õ békéltetett meg minket Teremtõnkkel.
Miután meghaltunk a bûnöknek, az igazságnak éljünk: az õ sebei által gyógyultatok meg - olvashatjuk Isten üzenetét. Nemcsak Krisztusnak kellett meghalni, hanem nekünk is, de nem testi halállal, hanem a bûnöknek, lélekben. Régi, bûnös énünknek kell meghalnia, hogy új életet kaphassunk. Meg kell látni, hogy elveszettek vagyunk, de Jézus áldozata által újra tiszta lappal indulhatunk.
Ha õt elfogadjuk Urunknak és Megváltónknak, kegyelmet kapunk, és Isten gyermekeivé lehetünk. Micsoda lehetõség! Az életet viszont, és ahogy Pál apostol is írja: a hit nemes harcát meg kell harcolni, de van gyógyír a halálos betegségre: a Megváltó Jézus Krisztus!

Azok a legboldogabb emberek, akik a legtöbbrõl tudnak lemondani. (Rabindranath Tagore)


Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked, hogy nem hagysz minket csüggedésben, és elkészítetted számunkra a menekülés útját. Segíts megtalálni ezt az utat, és adj kitartást, hogy veled járhassuk mindörökké, ámen!