Skip to main content

Halálos seb - de Ő meggyógyítja

Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. (Ézs 51,5a)
Isten rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akirõl bizonyságot adott mindenki elõtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. (ApCsel 17,31)

Gyógyíts meg, Istenem, mert gyógyulásra van szükségem!

Ezt mondja az Úr: Halálos a bajod, gyógyíthatatlan zúzódásod. De én bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. (Jer 30,12.17)

Nem egy szívderítõ diagnózis. Két olyan szó, ami elõtt tehetetlenül és értetlenül állunk: "halálos" és "gyógyíthatatlan". Azok a szavak ezek, amelyeknek már gondolata is mázsás kõként nehezedik a szívünkre. Amikor e két szót meghalljuk, arra gondolunk: ez már a vég kezdete. A földi élet szerint. Isten szerint azonban ez valami egészen másnak a kezdete: amikor már csak õrá lehet hagyatkozni, amikor már csak õ tud segíteni rajtunk. "Halálos betegségünket" már korábban orvosolta, hiszen elküldte egyszülött Fiát, akiben elhozta számunkra a gyógyulást, az üdvösséget. Általa kötözte be minden sebünket, zúzódásunkat. Azokat is, amelyek itt a földi életben gyógyíthatatlannak tûnnek. Isten gyógyító szeretetével fordult a világ felé, és Jézus által begyógyította a világ minden sebét. "Gyógyulást a világnak!" - olvashattuk és hallhattuk nemrégiben egyházi rendezvények mottójaként. Mindnyájunknak gyógyulásra van szüksége: Közösségünknek, az egyháznak, a világnak. Nem felejthetjük el, hogy a gyógyulás a mi felelõsségünk is. Ha egymás lelki és testi gyógyításában segédkezünk, akkor ezáltal Isten munkatársaivá válunk, és hirdetjük vele gyógyító szeretetét.

Ha õ súlyos terhet rak rám, érjen bár bú és kár, ugyan mért aggódnám? Ha õ bölcsen azt rám mérte, tudja jól, mikor, hol jöjjön segítségre. A haláltól én nem félek, mert habár sírba zár, szebb hazát remélek; ott a szenvedésnek vége, meggyógyít, ajtót nyit örök üdvösségre. (Paul Gerhardt)


Gyógyító Istenem! Köszönöm neked, hogy minden helyzetben mellettem állsz. Kérlek, tudatosítsd bennem, hogy rád mindig számíthatok. Akkor is, amikor én vagyok bajban, és akkor is, amikor a szeretteim. Köszönöm, hogy bármilyen nehezek is rajtam a terhek, te mindig segítesz azok elhordozásában. Ámen.