Skip to main content

Hálás vagyok?

Körülfontak a halál kötelei, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül: Ó Uram, mentsd meg életemet! (Zsolt 116,3-4)
Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa õt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. (Zsid 5,7)

Istenünk! Tiéd minden dicsõség és hatalom!

Õt dicsérje éneked, mert õ a te Istened... (5Móz 10,21)

Nehezen tud bennünket bárki is bizonyítékok, látható, kézzel fogható dolgok nélkül meggyõzni. Valami kell, ami látható, érzékelhetõ, tapintható, felfogható. Nem lehet csak úgy a levegõbe beszélni.
Az Úristen talán kénytelen többször is a nagy dolgok, csodák mezejére lépni, hogy mutasson nekünk valamit. Ez, félre ne értsük, nem bizonyításvágy az Isten felõl, nekünk van szükségünk arra, hogy megláttassa velünk azt, amire tanítani akar. Nem maga miatt, erõfitogtatás vágyából: miattam, miattad.
Szeret az Isten. Azt akarja, hogy mi is szeressünk, megismerjük õt, s öröm legyen vele együtt járni nap mint nap, hogy a hála, az õ magasztalása boldoggá tegyen bennünket, s életünk teljes legyen. Nem hiányozhat az életünkbõl a hála, a dicséret szava. Nem mehetünk el mindennapi kisebb-nagyobb dolgaink mellett úgy, hogy ne vennénk észre: Isten nélkül életünk csorba és repedezett. Fájdalmas. Üres. Az õ keze, az õ hatalma kell, hogy újra és újra megtartson, éltessen minden nap.
Tanuljunk meg hálaéneket zengeni az Istennek!

Olyan hittel magasztald az õ kegyelmét, amely nem durcás, hanem koldul tehetetlenségében azzal a mély meggyõzõdéssel, hogy segítség csak az Úrtól jöhet.

Istenünk! Sokszor rohanunk, az újabbat akarjuk, még egy kicsit többet érezni az elmúlt pillanatból, már megint kitaláltunk valamit... Te nálunk is jobban tudod, mire van szükségünk - s meg is adod azt. A mi szemünk vak, és fülünk süket, ezeket ritkán fedezzük fel. Urunk, láttasd meg velünk jóságodat és törõdésedet! Adj alázatot a szívünkbe, hogy önzõ énünket levetve megláthassuk dolgaid nagyságát, és dicsérhessünk mindezért! Ámen.