Skip to main content

Halljuk meg a hívó szót!

A mai nap igéi:

    Az Úr leveszi népéről a gyalázatot az egész földön.    (Ézs 25,8b)

    Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jel 21,4)

Lelki útravaló a mai napra:

Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!

Szemeim az Úrra néznek szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából.

Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert elhagyott vagyok és szegény. Enyhítsd szívem szorongását, szabadíts meg az ínségtől! Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne hagyj szégyenben, amiért benned bíztam.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

Szemeim az Úrra néznek szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. (Zsolt 25)

Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

A bűn mélységei mindnyájunk számára ismerősek. Amikor belülről valami azt súgja: Miért is ne próbálnád meg, ha van rá lehetőséged?! Csak most az egyszer, hiszen körülötted olyan sok ember ugyanezt teszi! Letérhetünk a helyes útról, mert szabadságunk van erre is. Megdöbbentő a felismerés, hogy Isten ezt engedi nekünk. Nem kötöz minket magához, megtehetjük, hogy más utat választunk. Ahogyan a tékozló fiút is elengedte az atyja, úgy mi is egészen messzire eltávolodhatunk tőle. Csakhogy a lavina nem áll meg! Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek (Jn 8,34b). Egy kis csalás, hazugság már vonzza a többi bűnt, és azt érezzük: innen már nincs kiút, ebből többé már nem lehet kiszállni. Oly messzire mennék tőled Istenem, ha nem hívnál szüntelen - hirdeti egy ifjúsági énekünk. Halljuk meg mi is ezt a hívó szót a legnagyobb mélységekben is! A tékozló fiú is átélte, milyen sanyarú a sorsa távol az atyai háztól, és elindult hazafelé. Atyja örömmel fogadta őt, úgy, ahogy minket is visszavár Jézusunk.

Urunk, Istenünk! Mindnyájan előtted állunk, különbségeink ellenére egyformán bűnösök, akik kegyelmed nélkül elvesznének. Mindnyájunknak azonban megígérted és oda is ajándékozod kegyelmedet a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Karl Barth)

Köszönöm Krisztusom, hogy nem veted el a bűnöst, hanem meghaltál érte a kereszten. Add, hogy meghalljam hívó szavad és visszataláljak hozzád. Segíts, hogy meg tudjak maradni a keskeny úton. Ámen.