Skip to main content

Harc után győzelem

 Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. 110. zsoltár 1.

 A próféta úgy jellemzi Krisztus országát, hogy az szüntelen hadban áll. Mert hiszen azt mondja: amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Lehet, hogy ez nekünk nem tetszik: Mi úgy gondolkodunk, hogy ilyen királynak nem kellene annyi ellenséget megtűrnie, hanem egyetlen szempillantásban el kellene bánnia velük. - Meg is teszi majd, de idejében. Amíg élünk, szüntelen a harc. Emberi okoskodás, tulajdon testünk, halál, ördög és mindenféle romlás üldöz szorongató rettentéssel. Azért, aki keresztyén akar lenni, jól gondolja meg; és legyen tisztában azzal, hogy mire vállalkozik. Harc nélkül nem lehetsz a Krisztus híve. Azért mikor fenekedik és dühöng az ellenség, azt mondom: így van ez jól. Mert olyan Királyunk van, akit örökösen támad a világ, ördög, bűn és halál. Lehetetlen, hogy Krisztusnak ellensége ne legyen. Országa a harc országa. A másik életben majd békességünk lesz, itt azonban harc a sorsunk.

 Izrael még nem juta
 A szép Kánaánba,
 Őt a puszta tájakon
 Sok csalódás várja:
 Ide-oda megy, vonul,
 Háborogva tárad,
 Egyik ellenség után
 Rá a másik támad.