Skip to main content

Határtalan szeretet.

Jézusom! Nyisd meg szívemet, hogy elfogadhassam szeretetedet!

Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. (Ézs 11,2)

Jézus. Szavadnak ereje van. Csodát teszel, mert hatalmad van rá. Mindent tudsz, és mindent értesz. Úr vagy, tiéd a mindenség. Mégis, amikor rád nézek, melegséget érzek. Olyan szeretetet, amilyet egyetlen ember közelében sem. Olyan megnyugtató a jelenléted. Mindenek előtted borulnak le, s te, Uram, szelíd vagy és alázatos. Megmutathattad volna erődet az embereknek, földi úr lehettél volna. Megmenthetted volna magadat a megaláztatástól, a kínzástól, a kereszthaláltól. Mindenki érted rajongott volna! Mégsem tetted meg. Csendes voltál, tűrtél minden csúfolást, minden korbácsütést, a töviskoronát, felvetted keresztedet és meghaltál. Rám nézel Uram, és látom a szemedben, hogy értem szenvedtél! Az én bűneimért. Egy olyan nyomorult emberért, aki a világ számára jelentéktelen és élete olyan, mint a fűszálé. Te mégis ártatlanul feláldoztad magad értem. Uram! Érthetetlen számomra ez a határtalan szeretet. Felfoghatatlan számomra nagyságod és fenséged. Köszönöm, hogy te mégis szelíd és alázatos vagy.

Titokkal teljes három esztendő? Láttuk mi történt és mégse értjük: Értünk jött, tanított, áldott s védett; Minden gondjainkban ő megértett - És mi őt most mégis megfeszítjük. Titokkal teljes három esztendő? Míg bűnben éltünk, titok volt minden. De akiért ő Golgothán vérzett, Az üres sírnál mindent megérthet: - Üdvösségünk így nyertük meg ingyen! (?) (Vajda Pál)

Úr Jézus! Köszönjük, hogy elvégezted azt a feladatot, amit Atyád rád bízott! Köszönjük, hogy megkönyörültél rajtunk és megváltottál szenvedésed árán. Téged dicsérjen minden teremtmény! Ámen.