Skip to main content

Hiszem, ha látom!

Ezt mondta Jákób: Készüljünk, és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. (1Móz 35,3)

Jézus által vigyük Isten elé a dicsõítés áldozatát mindenkor, azaz nevérõl vallást tévõ ajkaink gyümölcsét. (Zsid 13,15)

Nem értelek, Uram, de bízom benned!

Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el õt. (1Móz 15,6)

"Hiszem, ha látom!" - a manapság oly sokat emlegetett szlogen Ábrahám szájából is elhangozhatott volna. Pál apostol a hit hõsének, a hit példaképének tartja Ábrahámot. Valóban az volt; ám ha az Ábrahám-történeteket tüzetesen megvizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy Ábrahám is "ízig-vérig" ember volt. Ábrahám szó nélkül engedelmeskedett Isten hívó szavának, mindenét hátrahagyva elindult a nagy ismeretlen felé. Isten megígérte, hogy nagy néppé teszi õt, megáldja és megszaporítja utódait. A baj csak az, hogy Ábrahámnak az ígéret elhangzásakor még nem volt gyermeke. Ábrahám elkeseredik, amikor látja, hogy késik a megígért utód, elbizonytalanodik, sõt kételkedni kezd. Ennek ellenére azonban nem ijed meg Isten hatalmas erejétõl, hanem alkudozni kezd, könyörög, és valósággal sürgeti Istent, hogy tartsa meg a szavát. Oda mer állni Isten elé, és el meri mondani nagy fájdalmát, csalódottságát. Mintha rólunk lenne szó: hisszük és valljuk, hogy mind jó, amit Isten tesz velünk. De ha életünk nem úgy alakul, ahogyan mi azt elképzeljük, akkor megtorpanunk, zsörtölõdünk, hitetlenkedünk és panaszkodunk. Merjünk mi is bátran Isten elé állni, merjünk kérni, ha kell, alkudozni, merjük zaklatni Õt kéréseinkkel, igényeinkkel, mivel maga Jézus Krisztus is erre buzdított minket: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetõnek megnyittatik.

Csak a hívõ engedelmes, és csak az engedelmes hisz. (Dietrich Bonhoeffer)

Mennyei jó Atyám! Jónak mondalak, pedig félek tõled! Nem merek eléd állni kéréseimmel, kérdéseimmel, mert félek az elutasítástól. Félek, hogy nem értesz meg, félek, hogy csalódni fogok. Kérlek, adj nekem bátorságot hozzád menekülni, mert egyedül csak te segíthetsz rajtam. Hallgasd meg kimondott és kimondatlan imáimat egyaránt. Fiadért, az Úr Jézusért kérlek. Ámen.