Skip to main content

Hit által engedelmeskedve

Megalázzuk magunkat Istenünk elõtt, és jó utat kérünk tõle magunknak. (Ezsd 8,21)
Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól: "Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?" "Semmiben" - válaszolták. (Lk 22,35)

Gondol ránk az Úr, meg fog áldani!

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. (Zsid 11,8)

Hit által. Mit is üzen nekünk ez a rövid mondat? Ábrahám nem az elõre elkészített tervek alapján indult el, hanem egyedül a hatalmas Isten hívásának engedelmeskedett. Elindult, mondhatni a bizonytalanba, a még sohasem látott helyre, a még sohasem járt, ismeretlen úton. Fontos, hogy Ábrahám hit által tette mindezt. Hit által engedelmeskedett, vagyis elfogadta Isten hívását, azért, mert tudta, hogy Isten hatalmas, és õ minden terv tudója. Elindult arra a helyre, amelyet ajándékul és örökségül kapott az Úrtól. Bizonyára volt benne félelem, fenntartás, aggodalom, némi bizalmatlanság is, de elindult. Mi is sokszor feltesszük magunkban a kérdést, vajon jó az, amit Isten akar nekem adni és megmutatni? Vajon biztos, hogy a legjobb döntés az, amikor Istent követem mindenben, és neki engedelmeskedek? Ez nem könnyû, de Ábrahám sem viaskodott, és nem harcolt Isten szava ellen, hanem engedelmeskedett. Nekünk is csak ezt kell tenni, mert biztos, hogy Isten az, aki a legjobbat akarja gyermekei számára, és õ az, aki a legjobban ismeri a szívünk vágyait, és szándékait, tudja, hogy mikor mire van szükségünk. Õ az, aki egyedül képes elvezetni az örök boldogságra és a vele való békés életre. Az Úr az, aki minden gyermekének a legjobb dolgokat akarja adni, nekünk csak figyelni kell reá és elfogadni útmutatását, még ha az néha nehéz is, és bízni benne feltétel nélkül!

Betölti szívedet, ha akarod, akkor sem hagy el, ha megtagadod. Idõtlenül szenved és megdicsõül benned, áldod vagy elveted: Övé a lelked! (Simon András)

Urunk! Köszönjük neked, hogy te mindig a legjobbat akarod adni gyermekeidnek. Köszönjük, hogy terved van mindenkivel, és köszönjük, hogy te vagy az, aki fogod a kezünket. Ámen.