Skip to main content

Hol beteg az életed?

A mai nap igéi:

Szent a te utad, Istenem! (Zsolt 77,14a)

Jézus mondta: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." (Mk 8,34)

 


 

Atyám! Add, hogy meglássam fényedet, hogy gyönyörködjem csodáidban. Szabadítsd meg életemet a rá rakódott szennytől, ami nem enged meglátni téged!

Bartimeus így kiáltott: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!". Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." (Mk 10,48.51)

A vak Bartimeus már évtizedek óta ott ülhetett a város szélén, az utazóktól, kereskedőktől kéregette el a mindennapi betevő falatját. Már mindenki tudta róla, hogy ő "a koldus". Nem volt esélye arra, hogy kitörjön az élethelyzetéből. Bizonyára hallott már Jézusról, hallhatta csodatetteit. Az a nap is csak úgy indult, mint a többi, korán kiült az út szélére kéregetni. Egyszer csak nagy kiabálás, nagy tömeg, és csak annyit hall, hogy itt van az, aki annyi bénát, sántát, süketet meggyógyított, halottat feltámasztott. Az élete nagy lehetősége jött el. Most vagy soha. Elkezdett kiabálni, egyre hangosabban, hangosabban. Ordított torka szakadtából, minden kínja és szenvedése benne volt az üvöltésében, de az emberek ellökték. Belerúgtak, mint már oly sokszor, de ő nem hagyta abba. Tudta, hogy ha Jézus itt van, ha a közelben van, akkor nem maradhat csendben. Ő az egyetlen lehetősége a gyógyulásra. Jézus az őt körülvevő ünneplő és gyógyulásra váró, hangos tömegből is meghallotta Bartimeus segélykiáltását. A Mester hozzá lépve csak ennyit kérdezett: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Tudod-e, hogy hol beteg az életed? Tudod-e, mid fáj? Jézus ezzel a kérdéssel fordul felénk is, akik az utca porában fekszünk. Mert egyedül ő adhat gyógyulást a mi életünknek. Ő nem fájdalmat csillapít, hanem meggyógyít. Ő összerakja a darabos életünket, hogy egész-ségessé legyünk. Ő új élettel ajándékoz meg minket, csak vegyük észre azt, amikor mellettünk megy el mindennap.

Senki sem örül annyira az isteni kegyelem elnyerésének, mint a bűnös, akinek egy ideig várakoznia kellett. (C. H. Spurgeon)

Áldott légy, Istenem, hogy életet adsz és azt meg is tartod. Ámen.