Skip to main content

Igaz és jóságos

Áldott legyen Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. (Dán 3,28a)
Mivel a bölcsek Istentõl kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

Uram! Köszönöm a mai ünnepet is. Kérlek, add, hogy elfogadjam ajándékodat, hogy értünk földre jöttél. Hadd tudjam ezt a csodát naponként is megélni. Adj erõt szeretni, adni, adj erõt elfogadni mástól. Töltse be napomat igazi szeretet. Ámen.

Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. (Zsolt 145,17)

Ilyenkor karácsonykor sok ember elgondolkozik azon, hogy vajon embertársai érzései, gondolatai, szavai mennyire igazak, õszinték. Hiszen a nagy ajándéközön mellett sokszor megjelenik a képmutatás. Sokszor csak azért adunk ajándékot, mert hagyomány, mert elvárják tõlünk. Nem vesszük észre: nem az ajándékok mennyisége, minõsége számít. Valójában azok az érzések számítanak, amelyekkel átadjuk õket. Nem csak azért, mert ajándékot adunk egymásnak, és ezzel elvileg a szeretetünket fejezzük ki, hanem legfõképpen azért, mert ezen az ünnepen Isten jön hozzánk, a legnagyobb ajándékot adván. Hiszen õ saját fiát adja. Nekünk, értünk. Ha mi is valóban szeretettel ajándékozzuk egymást, akkor az a másik oldalon is szeretetet szül, de ha képmutatóan csak eljátsszuk ezt az érzést, akkor csak bosszúságot, haragot gerjesztünk. Érezzük meg karácsonykor a szeretet igazi csodáját. Tetteink ne hamisak, hanem igazak, ne gonoszak, hanem jóságosak legyenek. Mert valaki példát mutat nekünk, amely példát érdemes követni. Hiszen: Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.

Ne aggódj, mert a teremtõ Isten, aki jókedvében alkotott - és már születésed elõtt is szeretett téged -, örökre tenyerébe írta sorsodat. Most is a kezében tart, és nem enged el soha. (Simon András)

Istenem! Kérlek, add, hogy olyan legyen ez az ünnep, ami valóban méltó hozzád. Én ma is téged akarlak áldani, hogy megszülettél értünk. Kérlek, add, hogy ne legyen szívemben keménység. Add, hogy úgy tudjak ajándékozni, hogy az a szeretet, amivel adom, az igazi, valódi legyen, ne mû, hanem emberi, amit semmi nem pótolhat. Erre segíts most engem Uram! Ámen.