Skip to main content

Igazság

Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. (Zsolt 103,6)
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6)

Én vagyok az... Igazság... senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam. János 14,6

Tegnap azt mondtad: Te vagy az Út. Amikor elindulok rajtad - vagy engedj most már a képies beszédtõl elbúcsúznom és így mondanom: - amikor elindulok, téged követve, akkor egészen úgy indulhatok el, amint vagyok. Bûneimmel, sok hamisságommal együtt.
Ma - folytatólag - azt mondod: Te vagy az Igazság. Ebben komoly figyelmeztetés hangzik felém. Indulhatok, amint vagyok, de ha Atyámhoz be akarok lépni, mássá kell lennem. Valaminek történnie kell útközben. Igazságod varázsa alá kell jutnom. Ezért adod keresztyén utamra Szentlelkedet: az Igazság Lelkét. Õ gyújtja meg bennem útközben a vágyat: hozzád hasonlóvá lenni. Õ nyitja meg a szememet megismerésedre. Az Õ segítségével látom meg benned a tiszta Igazságot.

Uram!
S ha tántoríthatatlanul nyomodban maradok, akkor ott, ott az ajtónál, amelyen bûnnel be nem léphetek - ugye - beborítasz a Te Igazságod köntösével?