Skip to main content

Igazságtalanság elviselése

Mert minden dübörögve menetelõ csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tûz martaléka lesz. (Ézs 9,4)
Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak neveztetnek. (Mt 5,9)

Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? János 18,23

Türelmesen meghallgattad volna, ha ez a törvényszolga érvekkel próbált volna szembeszállni veled. De a szolgának nem volt olyan érve, amellyel a maga vélt igazát biztosítani tudta volna. Ezért õ is - mint azóta olyan sok társa - a durva bántalmazáshoz nyúlt.
Nincs kétségem: neked még megkötözötten is lett volna hatalmad ezt a gorombán igazságtalan embert megbüntetned. Nem ezt tetted. Mert ez ellenkezett volna egész életeddel és azzal az evangéliummal, melyet hirdettél. Nekünk lelkünkre kötöd az igazságtalanság elviselését. Ezt nem is elsõsorban a szavaddal mondod, hanem példaadásoddal. Ezt az ütést - mint olyan sok mást - eltûrted. Ebben nem erõtlen tehetetlenségedet látom, hanem szereteted mindenhatóságát.

Uram!
Egy megoldás lett volna annak a szolgának a számára is: ha meghódol meggyalázott királyi fölséged elõtt.
Amit az az ember nem értett meg, érttesd meg velem. Ellenfeleid szolgálatából szakítsam ki magamat, és az örök hûség fogadalmával szolgáljalak téged.