Skip to main content

Ige - igazság

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,12)
Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élõkön uralkodjék. (Róm 14,9)

Szenteld meg õket a Te igazságoddal. A Te Igéd - Igazság. János 17,17

Az Igazság Igéjét hirdetted a világban. Ezért jöttél hozzánk. Emberek ámulva hallgatták. "Úgy tanítottad, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók" (Máté 7,29). "Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember" - így vallottak rólad a törvényszolgák (János 7,46).
Hirdetett Igéd hatásának magad is tanúja voltál. Az indulatos ember békülékennyé lett. A hanyag buzgóvá. A fukar adakozáshoz kapott kedvet. A gõgös ember alázatossá változott. A csüggedõbe bizakodás költözött. Még a halott ember is életre kelt Igéd parancsára.
Nem más igehirdetõ küldését kérted tehát Atyádtól utolsó fõpapi imádságodban. Ugyan ki is tudta volna jobban megszólaltatni nálad Isten Igazságát?! Vagy ki tudott volna valamit is hozzátenni? Te Istenrõl mindent tudtul adtál, amire szükségünk van. A teljes igazságot mondtad, csonkítatlanul.

Uram!
Kérésedet akkor értem meg valóban helyesen, ha odatérdelek melléd és Veled - a Te nevedben - kérem mennyei Atyámtól Szentlelke támogatását ahhoz, hogy azt az igét, amelyet Te hirdettél és amelyet bármikor elolvashatok a Bibliámból, azt az Igét tegye bennem elevenné, és így szentelje meg életemet.