Skip to main content

Isten gyermekei és szolgái

Õ az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. (1Sám 3,18)

Jézus mondta: "Az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen." (Jn 6,40)


Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk!

Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk õt látni, amilyen valójában. (1Jn 3,2)Isten gyermekei és Isten szolgái. Két különbözõ kategória és minõség. A vallástörténelem folyamán minden istenségnek megvolt a saját szolgai rendszere, akiknek célja az istenség teljes kiszolgálása. Egész életüket ez az ügy töltötte ki. A gyermek-lét más, hiszen nem az embertõl indul a szeretet, az odaadás indulata, hanem van egy megelõzõ szeretet, ami által érthetõvé lesz a gyermekség. Megdöbbenve állapíthatjuk meg, mennyi gyermek él szolgaként, szolgasorban. Elvárások alapján élik életüket úgy, hogy a megelõzõ szeretetbõl, a kísérõ szeretetbõl semmit vagy alig valamit kapnak. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen felnõtté fognak válni a szeretet-tapasztalat nélkül felnövekedõk, és milyen minta alapján nevelik majd saját gyermekeiket. Isten országában pedig a vén is lehet gyermek, ha az a szeretet vezeti életét, amit Atyánk hozzánk lehajló kegyelmében, a kereszten függõ és harmadnapon feltámadó Jézusban ismer fel. Bár gazdagítja vagy terheli életét a sok tapasztalat, ami élete folyamán fokozatosan rárakódott, a gyermekség szeretet-kritériuma végigkíséri. Öregkora ellenére átéli a "gondtalan" gyermekség állapotát, és abban a tudatban mehet el minden földi halandók útján, hogy az õérte minden áldozatot meghozó Atyja kezébe kerül. Ez a biztonság erõt adhat a küldetés lankadatlan teljesítésére, a hitben való megállásra, míg a szolgai feladatteljesítés csak felõrli az embert, önértékelési zavarokat okoz, és végül egyedülléthez vezet. Csodálkozzunk rá arra a szeretetre, mely minket elõbb szeretett, mintsem mi ezt felfoghattuk volna.

A fénybe nézz / A vaksötét a szolga menedéke, / Te fényben állhatsz, ép vagy és egész. (Fazekas L.)Uram, szereteteddel teremts békét bennem, mely beborítja életem. Ámen.