Skip to main content

Isten igéje munkálkodik

Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! (Zsolt 44,27)

Tudjátok, hogy nem veszendõ dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem Krisztus drága vérén. (1Pt 1,18-19)

Istenünk! Tedd szívünket jó talajjá igéd számára!

Jézus mondja: Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz. (Mk 4,20)

Elszomorító tapasztalni azt, mi történhet néha Isten igéjének magvával. Hogyan veszik kárba az Úr szava az útfélen, a sziklák és a tövisek között. Sokszor úgy érezzük, nem sok értelme van egy-egy igehirdetésnek, bibliaolvasásnak. Mintha egyszerûen csak kárba vesznének ezek az alkalmak. De nézzünk inkább a negyedik esetre. Amikor a jó földben a mag hamar meggyökeresedik és növekedésnek indul. Csodálatos fejlõdésen megy keresztül. Milyen bámulatos, hogy akár százszoros termést is hozhat egyetlen kicsi mag. Ez az átváltozás annyira káprázatos, hogy elhomályosítja a sikertelenségeket. Hiszen tudjuk azt, hogy mennyi a külsõ akadály, az ördög mesterkedése, és a saját szívünk keménysége hogyan akadályozhatja Isten szavát. Éppen ezért kell igazán rácsodálkoznunk arra, hogy mégis van egyház, vannak, akiknél célba jut az ige. Ezért úgy kell tekintenünk minden alkalomra, amikor szembesülünk az igével, hogy talán most megtörténhet egy ilyen hatalmas csoda. Talán máris szárba szökken a szemünk elõtt a friss vetés. Bár lehet, hogy egyelõre semmit nem látunk az eljövendõ gazdag termésbõl. De ekkor is reménykedjünk bátran, hogy Isten igéje munkálkodik bennünk és másokban.

Isten igéje nem marad gyümölcs nélkül, hanem talál mindig jó talajt is, mint a mai evangéliumban is. Mert ahol az evangélium felhangzik, ott vannak keresztyének. "Az én beszédem? nem tér hozzám üresen." (Luther)

Urunk! Köszönjük igédet. Nem is vagyunk képesek igazán felfogni, micsoda ajándék ez. Add, hogy hálát tudjunk adni azért, hogy felhasználsz embereket és szavakat a te örömhíred közvetítésére. Kérünk, juttasd el naponta minél többekhez a te szavadat, segíts, hogy mi is eszközöd lehessünk ebben. Ámen.