Skip to main content

Isten kezében van

Így szól az Úr: Oltalmazom, mert ismeri nevemet. (Zsolt 91,14)
Pál írja: Várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani. (Fil 1,20)

Mostantól fogva meglátjátok majd az Embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljõni az égnek felhõiben. Máté 26,64

Akármennyire érthetetlen is - ennyire félreismertek téged ellenfeleid. Azt hiszik, gyalázkodásaikkal, hazug vádjaikkal, emberi méltóságodat megalázó bánásmódjukkal mássá tehetnek téged, mint aki vagy. Érthetetlen az is, miként ismerhették félre ennyire a saját helyzetüket. Hatalmukban kéjelegtek, mintha azt nem sáfárságra kapták volna Istentõl és mintha soha nem kellene számot adniok arról, miként használták azt. Hallgatásodat csak akkor törted meg, amikor e két tévedésükrõl kellett õket felvilágosítanod. Tudomásukra adod: mindazok ellenére is, amit veled tesznek, Te mégis Istennek az a Fia vagy, akirõl a próféták jövendöltek. És bármit cselekszenek is veled, a hatalom változatlanul Isten kezében van.

Uram!
Isten gyermekének szabadságára váltottál meg. Errõl még bilincsek között se engedj megfeledkeznem. És még a legképtelenebb körülmények között is engedd rendíthetetlen hittel vallanom: életemet Isten tartja mindenható kezében.