Skip to main content

Isten szócsövei

    Aki titeket hallgat, engem hallgat.      Lukács 10, 16.

    A próféták és apostolok szavában Isten beszél hozzánk. Ahogy Péter mondja egyik levelében: "Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." E tekintetben tehát nem választható el egymástól Isten, meg az ember, mint ahogy azt az  eszünk gondolná. Hanem egyszerűen azt kell mondanunk: mikor ez és ez az ember, - próféta, apostol - valóban Isten igéjét hirdeti és cselekszi, akkor az Isten eszköze és szócsöve ő, akin keresztül maga Isten beszél és cselekszik. A hallgató bizonyos lehet abban, hogy nem Pált és Pétert, vagy más emberfiát hallgat, hanem maga Isten beszél, keresztel, oldoz, kötöz, fedd s adja az úrvacsorát.
    Édes Istenem!, mennyi vigasztalást nyerhet a szegény, alélt és megkeseredett lelkiismeret egy ilyen igehirdetőtől, ha hiszi, hogy annak szava és vigasztalása Isten szava és vigasztalása! Teljes bizonyossággal állítjuk azért, hogy az igében Isten működik s az igehirdetés Isten módja és szerszáma önmaga megismertetésér!

         Terjeszd, építsd országodat
         Szentlelked ereiével,
         Jóltevő tudományodat
         Hirdesd köztünk bőséggel,
         Hogy dicsőítsen tégedet
         Az egész föld s nagy nevedet
         Imádja kicsiny és nagy.