Skip to main content

Istennek minden lehetséges

Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! (4Móz 6,25)

Krisztus mondja: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." (Jn 20,21)

Istenem! Csöndesen tartom a kezemet feléd, és csöndesen is várakozom! (Szent-Gály Kata: Imádságtöredékek)

Jézus ezt mondta: "Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges." (Mk 10,27)Jézus látva az emberek földhözragadtságát megpróbálja konkrét cselekedetekkel körülírni az üdvözüléshez szükséges dolgokat, hogy kielégítse az õt körülvevõk információhiányát. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezt csak alapozásnak szánja: 'oszd szét', aztán jöjj, és kövess (Mk 10,21). A követés nem a cselekedetekbõl áll, de ha valaki nem érzi, nem érti Jézus mondanivalóját, akkor így is el lehet kezdeni. Persze van, akinek már ez is sok. Vagy mégsem így van ez? Hiszen Istennek minden lehetséges, akár még a gazdag ember is bejuthat a mennyek országába! Ebbõl látszik igazán, hogy Jézus mennyire más Istenrõl beszélt, mint amilyenrõl az akkori zsidók és a mostani keresztények nagy része gondolkodik. Egy igazi szellemi természetû Istenrõl, aki lehet, megérti az embereket, de valójában teljesen más valósága van, mint nekünk. Õ a szívek vizsgálója, és nem egy térfigyelõ rendszer. Ne aggódjunk folyton a cselekedeteink helyessége miatt, próbáljunk hallgatni arra, amit a lelkiismeretünk diktál, és keressük a harmóniát a bennünk lakó Istennel. A többit pedig bízzuk rá, mert vannak dolgok, melyek az ember számára lehetetlennek bizonyulnak.

Nálad lehetetlen, tudom, semmi nincsen. Nyújtsd kezedet, mely hûn vezet, szüntesd bajom, bús sóhajom, Te örök szeretet! (Tranoscius énekeskönyv)

Mennyei Atyám! Dicsérlek téged, aki az eget és földet teremtetted, akitõl minden jó származik. Kérlek, némítsd el bennem az aggodalmaskodást, az elégedetlenséget, és emlékeztess atyai jóságodra. Add, hogy gyermeki hittel és bizalommal tudjak hozzád fordulni. Add, hogy meglássam szeretetedet és nagyságodat, s ezáltal a nehéz könynyûvé, a lehetetlen lehetségessé váljon. Ámen.