Skip to main content

Járj az Úr félelmében!

Minden lélek az enyém. (Ez 18,4)
Jézus így imádkozott: "Hatalmat adtál a Fiúnak minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon." (Jn 17,2)
Krisztus mondja: "Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." (Mt 25,40)

Járj az Úr félelmében!

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat! (Zsolt. 150.1-6 )

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. (ApCsel 9,31)

Testvéreim, az egyház épül számában, a hitben és békességben. Jó ezt hallani, fõleg azoknak, akik tudhatják, milyen az, mikor az egyháznak nincsen békessége a világi hatalom miatt. Jó azt tudni, hogy nem kell félni amiatt, hogy mi a Krisztusban hiszünk. De ez a bibliai mondat igaz-e ma? Persze, gyarapszik az egyház: Afrikában és mindenhol, ahol az evangélium és a Szentlélek szava újonnan szólal meg. Lehet, hogy nem békességben, de az Úr félelmében és a Szentlélek segítségével.
De a mai Magyarországon? Nézegetjük a népszámlálási adatokat, és tudjuk, egyre kevesebben vagyunk. A konfirmációk azért talán néha új reményt adnak, még azért van utánpótlás. A kérdés, mennyi, és mennyire az Úr félelmében jár ez az új nemzedék? Mennyire élõ a mi hitünk?
Én hiszem azt, hogy élõ a mi hitünk. És remélem azt, hogy egyszer újra vonzó lesz ez a hit. A békesség megvan, a szellemi épülésnek nincs akadálya. De ami a legfontosabb, hogy van az egyháznak egy hatalmas Ura, akinek a segítségével él és gyarapodik.

Ami Istenbõl látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami láthatatlan! (Aquinói Tamás)

Urunk, Istenünk! Köszönjük, hogy üldöztetések nélkül, békében élhetünk az egyházban. Segíts minket megállni ezen a nehéz úton, követésed útján. Segítsd meg fõképpen is azokat, akik a világ más tájain üldöztetést szenvednek a kereszténységükért. És Szentlelked segítségével vezess másokat is neved félelmének ösvényére szerte a világon. Ámen.