Skip to main content

Jézus örök

Én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hûségesen segíts meg! (Zsolt 69,14)
Krisztus mondja: "Ha valamit kértek tõlem az én nevemben, megteszem." (Jn 14,14)

Uram! Taníts minket ma is igéddel! Vezess, formálj minket akaratod szerint!

Jézus mondja: Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Mk 13,31)


Örökkévaló. Oly nehezen lehet ezt a szót megérteni, felfogni, valódi mélységét megízlelni. Pláne itt, ebben az anyagi világban, ahol minden az idõhöz kötött. Tönkre mennek a ruháink, bútoraink, gépeink, elromlanak az ételeink, lemegy és felkel a nap. Telnek a hónapok, az évek, és azt vesszük észre, hogy az életünk is elmúlt. Megjelennek õsz hajszálaink, ráncaink, egyre több unoka és dédunoka vesz körül, s a régi barátok, iskolatársak is eltávoznak mellõlünk. Van-e valami ebben a világban, ami állandó? Amire biztosan építhetem életemet és gyermekeim életét, jövõjét is? Kell lenni valami szilárd, mozdulatlan létezõnek, ami talán rajtunk kívül helyezkedik el.
Az én beszédeim nem múlnak el. Isten az és az õ testté lett Igéje, ami állandó, ami az idõk elõrehaladtával nem avul el, amire építhetsz bátran, mert biztos alapja lesz lelki házadnak. Õ az, aki a divattal, politikai eseményekkel, gazdasági körülményekkel nem változik. Akinek Igéje, útmutatása, ígérete, kegyelme örök és mindenkihez szól. Aki, ha felépítjük rá az életünket, még a halál után is átvisz minket az életbe. Teljen el a mai napunk is annak fényében, hogy van reménységünk, hogy van egy pont, ahol mindig megállhatunk, amire az idõk multával is feltekinthetünk, mégpedig Jézus drága keresztje, ami örök életet hozhat minden ember számára.

Ne tarts semmit se nagyszerûnek, értékesnek, csodálatosnak, dicséretesnek, kívánatosnak, hanem egyedül azt, ami örökkévaló. (Ismeretlen szerzõ)

Mindenható Istenünk! Te, aki minden idõk óta létezel, aki felügyelsz és irányítasz mindent, tedd számunkra is valósággá a kereszt ajándékát. Add, hogy szent igéd vezéreljen minket ma is; vágyjunk veled találkozni, elõtted megállni és számadást tartani. Urunk, légy kõsziklánk és erõs várunk! Ámen.