Skip to main content

Karácsony - igazi ajándék

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezõket. (Zsolt 146,8)
Volt ott egy asszony, aki egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta õt, elõszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedbõl." És rátette a kezét, mire õ nyomban felegyenesedett, és dicsõítette az Istent. (Lk 13,11-13)

Istenem! Nyisd meg szívemet, hogy egyszülött Fiad, a legnagyobb ajándékod számomra is személyes ajándék lehessen!

Isten, aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. (Róm 8,32)

A karácsony közeledtével egyre több szó esik az ajándékozásról. Gondolatainkat hétköznapi teendõink mellett egyre inkább eltölti az aggodalom, hogy találunk-e olyan ajándékot szeretteink számára, amellyel örömet szerezhetünk, lesz-e idõnk végre saját kezûleg fabrikálni valamit, vagy sikerül-e elegendõ összeget megspórolni? És a hatalmas bálvánnyá növekvõ karácsony-ipar is az ajándékozás anyagi dimenziójára irányítja tekintetünket a felénk záporozó reklámokkal. Üzletbe be és üzletbõl ki; fáradt, fülledt és nyomasztó minden a nagy csillogás ellenére. Azért jó volna felidézni, hogy miért is ajándékozunk egyáltalán. Azért, mert Isten egyszülött Fiát küldte számunkra ajándékul. Hogyan nõhet efölé a mi évenkénti vásárlási lázunk, mely csupán kicsinyes és emberi torzképe Isten igazi ajándékának? Amit Isten Jézus által adott egykor, és ad ma is, az az evangélium, az õ békessége, kegyelme, igazsága, szeretete. Ezek lelki ajándékok, és Isten "tulajdon Fiát nem kímélte" azért, hogy észrevegyük irántunk való szeretetét, és hogy részesedhessünk az õ ajándékaiban. Vágyakozzunk Isten ajándékára, forduljunk el a pénz- és idõhiány okozta gyötrõdéstõl! Vágyakozzunk valóban Isten ajándékára, hogy észrevegyük mindazt, ami "ráadásul megadatik" nekünk! Vágyakozzunk Jézusra, hogy õ szentelhesse meg az ünnepre való készülõdésünket, ajándékozásunkat! De keressétek elõször az õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Mt 6,33)

Gyarapítsd bennem, Uram, egyre inkább ajándékaidat, hogy lelkem kövessen hozzád engem, minden kívánság tõrétõl szabadon. (Augustinus)

Uram! Köszönöm, hogy a te tökéletes ajándékod az enyém is lehet! Ámen.