Skip to main content

Kegyelem

Hallgasd meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma. (Zsolt 39,13)

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. (2Kor 4,10)

Az ünnep igéje:Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

 

Szentlélek Isten, törj be a hallgatásomba, tedd teljessé csendességemet!


A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektõl született. (Jn 3,8)Kegyelem. Mint, amikor egy feladatnál bevillan a képlet, és megvan a megoldás; mint amikor az erdõben kanyargó út végén a hegytetõre jutunk, és rálátunk a körülöttünk lévõ vidékre; mint amikor figyelünk egy embert, megérzünk valamit lényébõl, és szeretjük. Koncentráltál egy feladatra, mentél egy úton, figyeltél egy embertársadra. De a koncentrációból nem adódik képlet, az út nem feltétlen vezet a hegytetõre, pusztán figyelni valakit, nem szül szeretetet. Honnan jön? Hova megy? Nincs miértje. Kaptad ajándékba. A feladat megoldottá lesz, látod, ami téged körülvesz, és szeretet van. A szél arra fúj, amerre akar; hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy.

Kegyelem: Ráismersz Krisztusra. Isten Fia, aki meghalt érted. Megértesz valamit az Isten titkából, és megtisztul a lelked. Ráismersz: kegyelem. Nincs miértje. Kaptad ajándékba. Új élet. Holnap új feladatok várnak, új utakon kell indulnod, új emberekkel találkozol. Koncentrálj a feladatra, járj az úton, figyelj embertársaidra. Jön a kegyelem. A szél arra fúj, amerre akar; hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektõl született.

Isten Lelke által tanítva ismerjük hát fel a kimondhatatlan nagy húsvéti titkokat, õ az, aki bennünket arra hívott meg, hogy megosszuk vele dicsõségét, és mily nagy reménységet helyezett a szívünkbe! Nem szabad e rohanó világot szenvedéseivel és örömeivel együtt úgy vállalnunk, hogy nem törekedünk teljes szívünkkel arra: Megváltónk példáját követve hozzá hasonlókká váljunk. Mivel minden tette, cselekedete és szenvedése csak üdvösségünket helyezte szem elé, hogy a fõben lakozó erõ a test tagjaihoz is eljuthassék. (Nagy Szent Leó pápa)

Istenem, minden napomat tõled kapom ajándékba, hogy hozzád juthassak közelebb. Töltsd be kegyelmeddel életem! Ámen.