Skip to main content

Kegyelem nektek és békesség

Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. (Ézs 65,1a)

Jézus meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedõhelyen ült, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az pedig felkelt és követte õt. (Mk 2,14)

Úr Jézus Krisztus! Tedd nyilvánvalóvá tetteidet személyes életünkben, hogy minden dolgunk a te dicsõségedre legyen!

Jézus Krisztus, aki szeret minket, és vére által megszabadított bûneinktõl, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az õ Atyja elõtt: övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (Jel 1,5-6)

Egy találkozás vagy ismerkedés alkalmával az elsõ benyomások mindig fontosak. Az elsõ pillanatok egy egész beszélgetést vagy együttlétet meghatározhatnak. Nem mindegy, milyen lelkülettel, szívélyességgel és közvetlenséggel hangzik a köszöntés. Sokszor nem csupán a hangsúly, hanem a köszöntõ mondat tartalma is hatással lehet ránk. Szeretjük, ha az üdvözlõ szó odaillõ és ránk vonatkozó, minket szólító.

Kegyelem nektek és békesség? - lehet-e ennél lényegre törõbb, személyes, egész lényünket megérintõ, átható egy köszöntés? Mindez attól a Jézustól, akié a mindenek felett való hatalom; aki számtalan hibánk, tévedésük, mulasztásunk ellenére felfoghatatlan módon szeret bennünket. Érthetetlen kegyelem ez. Minden nyugtalanságon, aggodalmaskodáson és félelmen túláradó békesség. Ez lehet találkozásainkban az elsõ pillanatok legteljesebb örömének forrása. Mert Jézus Krisztus jelenléte boldogságunk s boldogulásunk forrása.

Az õ kegyelmének és irgalmának köszönhetek mindent, ami vagyok, és amim van, igen, az õ drága vérének és verejtékének. Szolgálja tehát, ha Isten is úgy akarja, minden az õ dicsõségét, örömmel, tiszta szívvel. (Luther)

Kegyelmet és békességet szerzõ Urunk! Jó veled indulnunk mindennapjaink kusza útjain, közelségedben lennünk örömünkben, bánatunkban, s tudnunk, hogy amikor közösségben vagyunk veled, áldásod kísér bennünket. Ha még mi el is kószálunk mellõled, kérünk, ne fordulj el tõlünk. Szólíts bennünket igéddel, mások bizonyságával, evangéliumod éltetõ erejével! Legyen a tiéd az örök imádat és magasztalás mindenkor! Ámen.