Skip to main content

Krisztus ereje

  ... míglen felruháztattok mennyei erővel. Lukács 24,49.

 Mi, kik az evangéliomot valljuk, hirdetjük s érte a világtól üldözést szenvedünk, tudjuk, hogy Krisztusban, a mi hű Tanácsosunkban kell bíznunk s erejére támaszkodnunk. S mert ezt tesszük, meg is tapasztaljuk, hogy Krisztus az igazi Győző, ki az ördög hadát könnyedén, kardcsapás nélkül, csupán ajka lehelletével győzi le. Hatalmát nemcsak ellenségein mutatja meg, hanem rajtunk is naponként, mikor arra képesít; hogy az ördögöt, azaz a bűnt és halált szívünkben naponként megöljük. Hogyan s mivel? Az igével, melyet szívünkbe ád.
 A harc menete az, hogy Krisztus kiküldi az evangéliomot és nem engedi üresen visszatérni. Elvégzi, hogy igéje sokakat megnyerjen és országa növekedjék. Szent háború ez, igazi keresztes hadjárat. Mert ezzel hódit el az ördögtől s vissza tulajdon országába sokakat. Csak nagyerejű hős tehet ilyent. A 149. zsoltár azt írja, hogy a szentek is kétélű fegyvert ragadnak kezükbe. Nem e világ testi fegyverét, hanem Krisztus ajakának lelki kardját. Ezt a kardot forgatják s vele pogányokat, népeket, királyokat győznek le minden bölcseségükkel, szentségükkel egyetemben s foglyul ejtve, Krisztusnak vetik alá őket. Íme, mily nagy a dicsősége Isten szent harcosainak!

 Erre segélj, mi Krisztusunk,
 Mivel mi csak benned bízunk
 Segélj szent neved által;
 S mi, hű nyájad akkor neked
 Vígan mondunk dicséretet
 Örök hálaadással.