Skip to main content

Krisztus mindenkié

  És felelvén az angyal, monda néki: A Szentlélek száll tereád és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. Lukács 1, 35.

  Az angyal e szavakat Szűz Máriához intézi, hogy örüljön a gyermeknek és eresszen szélnek minden félelmet és szomorúságot.
  De nem Mária az egyetlen, aki ezt az igét magára veheti; nekünk is jussunk van hozzá. Ezért bár anyja csak Mária volt, királyi uralmának mi is polgárai vagyunk. Jaj volna, ha nem így volna! Mindenestül ideigvalók vagyunk s létünk arasznyi. Hiszen micsoda negyven esztendő, ötven esztendő, vagy akár száz esztendő? Csak annak jó, aki a Krisztus örök országának polgára. Az se volna csoda, ha mindig táncolna örömében. Az angyal prédikációja tehát arra való, hogy eszünkbe vétesse, egyben megenyhítse ezt a bűnnel s halállal-teli mulandó életet. Ezért hirdeti Krisztus országát, melyhez fogható nincs, mert örök és végtelen.

Ezen méltán örüljetek,
Istennel eggyé lettetek.
A gyermek ki megszületett
Ti testetek, ti véretek.