Skip to main content

Krisztusi indulat legyen bennetek

Amikor elvonult az Úr, nagy és erõs szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr elõtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tûz támadt; de az Úr nem volt ott a tûzben. A tûz után halk és szelíd hang hallatszott. (1Kir 19,11-12)
Krisztus mondja: "A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy." (Jn 3,8)

Uram, taníts minket alázatra!

Többet ér a türelmes ember a hõsnél és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. (Péld 16,32)


Hogy igaz lehet-e az a gondolat, miszerint ha kevesebbet követelünk az élettõl, akkor többet nyújt nekünk - ahol az Isten munkálkodik és van jelen, ott a legkisebb is naggyá válik, a legváratlanabb is bekövetkezik, a lehetetlen is lehetõvé lesz? Sokszor tanít bennünket mennyei Atyánk türelemre, figyelésre, várakozásra. Figyelni arra, ami történik körülöttünk, embertársainkra, kapcsolatainkra. Egymásra nem figyelésünk, érdektelenségünk nemhogy városokat rombolhat le, de emberéleteket dönthet romba. Márpedig emberek élete fölött semmi hatalmunk nem lehet - és nincs is.
Nem mindegy, hogy milyen indulat férkõzik belénk. Az emberi pusztít, nyomorba és szomorúságba, ellehetetlenülésbe hajszol. A krisztusi indulat kell, hogy uralja életünket, amely javunkat szolgálja - és a közösségét is. Odaadóan és szeretettel figyelni egymásra, nem a másik kijátszásán munkálkodni, hanem örömén és boldogulásán fáradozni. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztusban is megvolt. (Fil 2,5) Ha oda tudunk erre figyelni, teljesebbé, értékesebbé tehetjük mind saját magunk, mind embertársaink életét.

Isten megparancsolta nekünk, hogy õt mindenek felett féljük és szeressük, és csak benne bízzunk. Gondolkozzunk el rajta, mikor élünk saját akaratunk szerint és nem hallgatunk Isten parancsolataira; mikor bízunk magunkban vagy emberekben és hatalmasságokban jobban, mint Istenben. Urunk, megvalljuk engedetlenségünket és benned való bizalmunk fogyatékosságát.


Istenem! Bennem sötét van, nálad világosság. Magányos vagyok, te nem hagysz el engem. Kislelkû vagyok, nálad segítséget találok. Nyugtalan vagyok, nálad van számomra békesség. Keserûség van bennem, benned türelem. Utaidat nem értem, de te tudsz utat mutatni számomra. Ámen.