Skip to main content

Látás - hit

Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. (Zak 14,9)
Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. (Mt 27,37)
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Mivelhogy láttál engem - Tamás - hittél! Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
János 20,29

Csökönyösségével ez a Tamás különös helyzetbe juttatta önmagát. Tanítványod volt, de nem hitte el a föltámadásodról elõre hirdetett szavadat. Távol volt, amikor a többi tanítványnak megjelentél, mégis azt hiszi: jobban tudja. a dolgokat, mint azok, akik jelen voltak. Azt gondolom, amikor imádatban eléd borult, nagyon szégyellte magát. Én ugyan - aki ma élõ társaimmal együtt még messzebb vagyok megjelenésed helyétõl és idejétõl - bizonyos hálát érzek Tamás iránt. Ezért a mai szavadért.

Uram!
Az én hitem útjába ne álljon a mindenáron akaró eszem. Ne engedd kétségbe vonnom azt az evangéliumot, amelyet Te hirdettél, amelyben nemcsak halálodról szóltál, hanem mindig föltámadásodról is. És taníts építenem azoknak a bizonyságtételére, akik veled voltak megjelenésedkor. Ha éltek ezen a földön szavahihetõ emberek, akkor azokat bizonyára elsõsorban tanítványaid között kell keresnem, akiket Te tanítottál igaz szóra. Köztük van Tamás is.