Skip to main content

Légy bizonyságtevő

Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. (2Móz 23,25a)
Krisztus mondja: "Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Jn 12,26)

Krisztusom! Add, hogy soha ne legyek rest vagy gyáva a benned kapott szabadulásomról szólni!

Az Úr ezt mondta Pálnak: "Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!" (ApCsel 23,11)

Milyen határozott parancs és micsoda megerõsítés! Menj el tanúskodni az Isten szeretetérõl! Adj hangot annak, hogy Jézus Krisztus Úr! Beszélj arról, ami a te szívedben, a te életedben már bizonyossággá lett! Nincs helye sem a szerény visszahúzódásnak, sem a gyáva hallgatásnak! Állj ki az emberek elé és vállald bátran azt, aki helyetted vállalta a kereszt gyötrelmét és gyalázatát!
Ha szeretek valakit, minden körülmények között kiállok mellette és a védelmére kelek. Mert fáj, ha bántják és félreismerik. Minden körülmények között vállalom õt. Ha szeretek valakit, vállalom, hogy hozzá tartozom: nem szégyellem, hogy tõle remélek mindent; hogy vele élem az életemet; hogy az õ szava döntõ a számomra. Ha szeretek valakit, óvakodom attól, hogy szégyent hozzak rá, és megvallom, hogy nélküle semmit sem ér az életem. Keresztény vagyok, Krisztus-követõ. Valóban az õ lábnyomában lépdelek? Szavaim mellett a mindennapokban élt életem is megváltó Uramról szól? Vagy megértõen, esetleg lesajnálóan bólogatok a világból felém áradó istentelenségre? Bízzunk, hiszen Isten erejével igazi bizonyságtévõjévé válhatunk: ígéreteit, hogy velünk lesz, ahogy Pállal is ott volt Jeruzsálemben, már annyiszor bizonyította. Ezzel a bátorítással küld tovább minket is bizonyságtévõ tanúkul.

Nyolcvanhat éve szolgálom õt, de õ semmi rosszat nem tett nekem, hogyan átkozhatnám meg az én királyomat, aki megváltott engem. (Polycarpos vértanú püspök máglyahalála elõtt)

Drága Úr Jézus! Köszönöm, hogy a leghitványabb cselekedeteim után sem tagadsz meg engem, miközben én szinte szüntelenül gyalázatot hozok a nevedre. Könyörgök, hadd legyek valódi bizonyságtevõd! Ámen.