Skip to main content

Légy közöttünk, Istenünk! Szólíts meg minket!

 Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a
 dicsőség, az erő és a hatalom,
 Benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.

 Boruljon le előtte minden király,
 És minden nép őt szolgálja!
 Nevével mondjanak áldást mindenkor,
 És hirdesse boldognak minden nép!
 Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
 Amikor hallja beszédedet.
 Leborulok szent templomodban,
 És magasztalom nevedet hűségedért.

 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
 és a Szentléleknek,
 miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
 és mindörökkön-örökké. Ámen.

Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi UrunK Jézus Krisztus által! (1Kor 15,57) Nem magunkért, nem a jó cselekedeteinkért, nem a saját erőnkből elért és megdolgozott jutalomért, hanem egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus által. Az, hogy Isten nem hagy minket magunkra, hogy ránk tekint, vigyáz ránk, hozzánk fordul és felsegít elesettségünkben, nem a mi érdemünkből történik, hanem egyedül Isten kegyelméből, az ő megmagyarázhatatlan és megfoghatatlan jóságából és szeretetéből. De ez nem jelentheti azt, hogy akkor rajtunk semmi sem múlik. Hogy nyugodtan hátradőlhetünk, karba tehetjük a kezünket és várhatjuk, hogy majd minden magától megoldódik. Nem! Mindent meg kell tennünk nekünk is! Követnünk kell Krisztust, mégpedig mindabban, amit ő tett. Követnünk kell őt a szeretetben, a gyengék, elesettek segítésében, a kirekesztettekhez való odafordulásban, a mások elfogadásában, a feltétlen bizalomban, az alázatban, a kereszt hordozásában. Követnünk kell őt tiszta szívünkből, teljes életünkben, nem máskor, nem holnaptól, hanem mostantól fogva mindig. Követnünk kell őt, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. És mindezek mellett van szükségünk a kegyelemre. Amit ingyen, ajándékba kapunk Jézus Krisztusért. Ezért hát adjunk hálát Istennek, mindig és mindenhol, mert ő adja nekünk a diadalt a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Istenem, úgy tetszett neked, hogy megtanítsd: az egész világ hatalma, becsülete és gazdagsága előtted nem ér semmit, nem számít, és nem segít! (Luther)

Mindenható Istenünk! Hálát adunk neked fiadért, Jézus Krisztusért, mert kegyelmedből ő megváltott minket. Hálát adunk neked felfoghatatlan szeretetedért,  amellyel gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked minden jóságodért, mely könnyíti életünket. Dicsőítünk téged és magasztalunk. Istenünk, légy velünk, könyörülj rajtunk! Ámen.