Skip to main content

Legyetek erősek!

    Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.  Zsidókhoz írt levél 10, 23.

    Őrizkedjetek a tévelygéstől. Senki és semmi el ne tántorítson a megismert tiszta tanítástól. Pál apostol is azt mondja: "Ha szinte mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok."
    Nem te vagy az első, sem az egyetlen, sem az utolsó, akit Isten igéjéért üldöznek. Mit is mond az Úr Jézus? ,;Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért.  - Gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. - Jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik." Ezeket az igéket ragadjuk meg, ezekkel erősítsük magunkat. Sőt hálaadással köszönjük meg Istennek, hogy méltókká tett az igéjéért való szenvedésre. Tudjuk az írásból, hogy az antikrisztus idejében tilos a prédikálás és átkozott mindenki, aki Isten igéjét szólja és hallgatja. Lám ma ez történik.

         Bár énnékem ellenségem
         E világ és az ördög;
         Csak te ne hagyj s velem maradj,
         Győzedelmesen küzdök.