Skip to main content

Legyetek készen

 Légy velem, Uram, add, hogy szent igéd megérintse szívemet!

 Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. (Mt 25,13)

Késői kéziratok hozzáteszik: amelyen eljön az Emberfia. Jézus az eszkatológiai beszédében felkészítette tanítványait és a mindenkori hívők közösségét az ő visszatérésére, illetve fogadására. Eljövetele a jelenkori világkorszak végét jelenti. Hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni. Tulajdonképpen bármely pillanatban megtörténhet, ezért mindenkor készen kell állni az Úr fogadására. Vagy mégsem? Nyitott a kérdés: ki a hívő és ki nem az? A tanítványokhoz szóló üzenet nem a hívők és a világiak Krisztusvárásáról szól, hanem kizárólag a hívőkéről. Az Úr Jézus Krisztus azokhoz szól, akik igent mondtak neki hitre jutásuk pillanatában vagy életük különféle alkalmaiban. Akik életükben valaha már imádkoztak, akik tőle vártak gyógyulást, akik belső kamráikban sírtak előtte, akik fogadkoztak - mennyire szeretik, és akik el is árulták őt.

Az várakozik tehát helyesen, aki állandó és élő kapcsolatban van az ő Urával, állandó megtérésben él és termi a hit gyümölcseit. Legyetek készen! Az Úr közel! Ő jön.

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a föld biztos otthona lehessen gazdagságnak, szépségnek, boldogságnak, békességnek! (Szent-Györgyi Albert)

Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által kinyilatkoztatod titkaidat a hívőknek. Hajlamosak vagyunk az ítélkezésre, szerintünk ki a hívő és ki nem az. Bocsásd meg, amikor a keresztyén nevet viselve mégis gyakran vagyunk rá méltatlanok. Kezdj velünk újat. Ámen.