Skip to main content

Legyünk kitartóak az Isten szeretetében!

A mai nap igéi:
Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen! (Ez 3,10)

Dél királynője eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, itt nagyobb van Salamonnál. (Lk 11,31)


 

Legyünk kitartóak az Isten szeretetében!

Szeressétek az Urat, ti hívei mind! (Zsolt 31,24a)

Azt mondják, könnyű azt szeretni, aki minket is szeret. Mégis ez az elmélet megdőlni látszik, hiszen hány olyan esetről hallunk, hogy a szeretetet nem szeretettel viszonozzák. Számtalan olyan esettel találkozhatunk életünk során, amikor is a "jótett helyében jót ne várj" elv érvényesül, vagy talán pontosan mi vagyunk azok, akik nem szeretettel viszonozzuk a kapott szeretetet. Törékeny és mulandó dolog az emberi szeretet. Pedig próbálunk erre építkezni, erre alapozni. Azonban ingatag ez az alap, mert hiába tartunk ki emellett, ha viszonzásul mást kapunk. Állhatatosságunk nem mindig nyeri el jutalmát földi életünk dimenziójában. Az Isten és ember viszonya azonban merőben más. Olyan kapcsolat, melynek szilárd alapja van, melyre bátran építhetünk. Mert az Isten szeretete nem ingatag, nem mulandó, hanem szilárd és rendíthetetlen, melyhez, ha alázattal és állhatatosan ragaszkodunk, megtapasztalhatjuk erejét. Olyan biztos pont az életünkben, melynek kimeríthetetlenül gazdag tárházát naponta megtapasztalhatjuk és részesülhetünk áldásaiban. Ha ebben bízunk, ha ebbe kapaszkodunk állhatatosan, ez a szeretet megtart bennünket életünk minden dolgában. Bízzuk hát rá magunkat erre a szeretetre ezen a mai napon is, hogy mi is szerethessünk.

Krisztus isteni vallásának legszebb alapja a szeretet, s kinek kebelében Isten és emberek iránti lángoló, forró szeretet nem lakik, az Krisztusnak isteni vallását csak külső formában gyakorolja, de szíve vallást nem ismer. (Deák Ferenc)

Kegyelmes Istenünk! Annyi mindenhez ragaszkodunk földi életünkben, rendelünk mindent áhított céljaink alá. Add nekünk, hogy a veled való viszonyunkat is a kitartás, az állhatatosság jellemezze. Hogy sem a bajokban, sem pedig az örömökben téged el ne hagyjunk, hanem állhatatosan fussuk pályánkat, a végén pedig elérkezzünk a te örök országodba. Ámen.