Skip to main content

Meg tudunk újulni

Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket. (Jer 31,25)

Köszönjük neked Atyánk, hogy azokat keresed, akik kicsik és erőtlenek!

Elegem van már mindenből! - mondogatják sokan. Ezért ez az ige biztatás, felemelő örömhír. Tudd meg, Isten nem írt le téged, hanem lehetségesnek tartja, hogy újra kezdd életedet. Ez Istentől kapott emberi kiváltságod: nemcsak testben tudsz megújulni, hanem szívedben, lelkedben és elmédben. Erről maga Isten biztosít. Az igevers új életről beszél a szent földön. A fogságban élők hazatérnek, és új élet kezdődik az ősök földjén. Külsőleg és belsőleg egyaránt újjáteremti őket Isten. Benépesítik a földet, ám a régi szövetséget új váltja fel. Isten az újjáteremtett népet soha többé nem veti el színe elől. A szent város újjáépül. Érne-e valamit a keresztyénség, ha nem épülne arra a meggyőződésre, hogy Jézus Krisztus képes megváltoztatni az ember testi és lelki állapotát? Az én állapotomat. Talán sokan azért rekesztik ki őt az életükből, mert félnek a változásoktól. Az Ige bizonyíték arra, hogy Isten jelen van az életünkben. Abban a pillanatban, amikor ezt így meglátjuk, megváltozik minden: életemben, családomban, baráti körömben, munkahelyemen. Mindezek együtt jelentik azt, amit Isten Igéje által, ébredésként ad mindennapjainkban.

Aki tehát keresztyén akar lenni, meg kell tanulnia Istenben hinni! (Luther)

Hálát adok neked mennyei Édesatyám a Jézus Krisztusban, hogy világunkban embermilliárdokból kiválasztottál, és megújító Szentlelkeddel újjászültél engem. Megállítottál a magam álmodta úton, hogy neked szolgáljak. Célja, értelme lett életemnek. Köszönöm neked, Istenem. Ámen.