Skip to main content

Megerősít engem

Mert ezer esztendõ elõtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy õrváltásnyi idõ éjjel. (Zsolt 90,4)
Megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelõtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. (1Jn 1,2)

Uram, gyógyító igét kérünk! Add békességed nékünk, mely szívbõl szívbe árad, s felüdül minden fáradt!

Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerõsített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. (1Tim 1,12)


E mondat akkor válik igazán izgalmassá és megrendítõvé, amikor tudjuk, kinek a szájából hangzik el. Páléból, az enyémbõl vagy máséból. ...elõbb õt káromló, az övéit üldözõ és erõszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem... Micsoda átformáló erõ, mely üldözõbõl követõt, erõszakosból türelmes barátot formál. A háborgó lelket lecsendesíti, az eltévedtet megtalálja, és haza vezeti. A görnyedtet felegyenesíti, a vakot látóvá teszi. A hazug nem ámít többé, és a földhöz ragadt szárnyakra lel. A koldus kincset talál, s a magányos szívbe a világ fészkeli be magát. Pál apostol ezek után nem akart másról beszélni, csak e csodáról. Jézus Krisztusról, kinek hatalma van átformálni. Aki azért jött a világba, hogy a bûnösöket üdvözítse, ...akik közül az elsõ én vagyok.

Hadd zengjen hálaénekem, ó, Istenem, tenéked, amelyben megköszönhetem legfõbb jótéteményed, mert szerettél, s amit tettél, kegyelmed bizonysága, hadd zengjen hát víg éneket lelkemnek buzgósága. (EÉ 51,2)


Urunk! Köszönjük, ha feladatokat adsz nekünk, s hogy szolgálatodra rendelsz bennünket. Nem könnyû tetszésedre formálódni. Fájdalommal jár. Erõnkön felül való, de te, Urunk, segíthetsz. Végy erõt makacsságunkon, kedvetlenségünkön, tenni nem akarásunkon. Értesd meg velünk, hogy jobb látni és hallani, egyenesen járni és felfelé tekinteni. Ébressz bennünk vágyat, hogy neked szolgáljunk, hogy merjünk és akarjunk Jézus Krisztusról beszélni, Pál példáján tájékozódva. Ámen.