Skip to main content

Meggyőzted a világot

Izráel fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyeknek elkészítését elrendelte az Úr Mózes által, elhozták önkéntes ajándékukat az Úrnak. (2Móz 35,29)
Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bõségben éljetek minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8)

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok: én meggyõztem a világot! János 16,33

Megfigyeltem azokat az embereket, akik elutasították maguktól tanításodat, mert a gonosz létezésérõl, kísértéseirõl, pusztításairól szóltál minduntalan. Tanításodat "örömüzenet"-nek nevezted, de követõidet megfosztottad az életörömtõl. Ezek az emberek most alázuhantak álomvilágukból, és képtelenek magukhoz térni. Te a világot, benne az életet nem ábrázoltad megtévesztõ színekkel. A tieid tudnak a gonoszról, a reájuk váró nyomorúságról, melyre elõkészítetted õket.

Uram!
Amilyen mértékben ráébredt a nélküled élõ ember a bûn letagadhatatlan garázdálkodására, ugyanolyan mértékben vesztette el örömét és a jóban való emberi hitét. Itt van nekünk a legtöbb köszönnivalónk. Te a vérig komoly küzdelmek között álló követõidnek is békességet hirdettél. Ennek forrása az Isten mindenhatóságába vetett hit. A gonosz bármily méretekben kibontakoztathatja támadásait - Isten célját kell szolgálnia. Mert Te legyõzted a gonoszt. Halálod és föltámadásod által.