Skip to main content

Mégis-szeretet

Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. (5Móz 11,7)
Krisztus mondja: "Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is." (Jn 14,7)

Maradj velünk szereteteddel, jóságos Istenünk!

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. (1Kor 13,4)

Mennyi mindent megteszünk azért, hogy szeretetreméltóak legyünk! Az ember úgy van megalkotva, hogy szeretné, ha szeretnék. Próbál megfelelni bizonyos elvárásoknak, próbál szimpatikusnak mutatkozni, másoknak megfelelni. És ha teljesíti a feltételeket, valóban szeretetet kap?
Ha végigolvassuk a szeretet himnuszát, azt hiszem, nem kétséges: ilyen szeretetet egymástól hiába is várunk. És akárhogy is igyekszünk, ilyen szeretetet mi sem tudunk adni. Ilyen szeretettel, amilyet a szeretet-himnusz leír, csak az Isten szerethet. Minden feltétel nélkül. Türelmesen, jóságosan, mindent elfedezve, soha el nem múlóan. Így csak õ szerethet, aki maga a szeretet. Isten akkor is szeret, ha nem vagyunk éppen szeretetre méltóak. Nemcsak akkor, amikor minden rendben megy az életünkben. Õ ismeri azokat az érzéseket, gondolatokat is, amiket nem szívesen mutatunk meg másoknak. Ismer teljesen, minden rezdülésünket. Elõtte nem kell a szépség és tökéletesség álarcát felvennünk, elõtte azok lehetünk, akik valójában vagyunk. Nála nem kell elvárásoknak megfelelni, nem kell feltételeket teljesíteni. Õ ismer teljesen: és az a csodálatos, hogy így is szeret. Ha csak bûnösként, gyarlóan tudunk megállni elõtte, õ akkor is vár, és szeretetével átölel. Mert az õ szeretete türelmes, jóságos, mindent elfedez, és soha el nem múlik. Mert az õ szeretete mégis-szeretet, amivel úgy, amint vagyunk, úgy is szeret, most is szeret, mégis szeret.

Ha hallgatsz, hallgass szeretetbõl. Ha beszélsz, szóljál szeretettel. Ha kifogásolsz, kifogásolj szeretettel. Ha kímélsz, kímélj szeretetbõl. (Augustinus)

Hadd érezzük minden percben szeretetedet, Istenünk. Úgy szeretsz, hogy egyszülött Fiad életét sem kímélted. Add, ne múljon el soha hálánk ezért a nagy szeretetedért és mi is a szeretet hordozói lehessünk. Ámen.