Skip to main content

Megismerni Őt

Illés így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek õt, ha pedig a Baal, akkor õt kövessétek! (1Kir 18,21)
Krisztus ezt mondja: "Jöjj, és kövess engem." (Mt 19,21)

 

 

Isten Lélek. És akik Õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (János 4,24)

A samaritánus asszonynak - összekuszált lelki élete miatt - szüksége volt erre a tisztázó szóra. És a kuszált gondolkozású keresztyén embernek ugyanígy szüksége van rá. Az imádságos életrõl tanítottál. Az embernek mindig olyan az imádsága, amilyen a gondolkozása Istenrõl. Ha Istent rideg végzetnek, parancsot osztogató erõnek tudja csak, akkor az imádsága is csak a parancsoló akaratra válaszoló, remegõ kötelességteljesítés. Ha az ember a számtan szabályai szerint képzeli el Istenét, akkor az imádsága is ebben a jegyben folyik: adok, hogy adj. Ha elérhetetlen, áthidalhatatlan távolban tudja magától Istent, akkor az imádság szárnyaszegett, értelmetlen kiáltás marad csupán.

Szentlelkedet küldd el a szívembe. Õ adjon nekem tiszta képet Istenrõl: lelkem Atyjáról, szeretetérõl, igazságáról, jelenlétérõl - mindenrõl, amit Te evangéliumodban tanítasz róla. És a Te Szentlelked adja az ajkamra az imádság szavát is. A szót, amelyben a lelkem van benne. A szót, amely igazat beszél.