Skip to main content

Messzire veti el vétkeinket

Õ szabja meg a különbözõ idõket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. (Dán 2,21)
Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendõ: a Mindenható. (Jel 1,8)

Vedd le rólam bûnömet, mert esendõ vagyok, Uram!

Amilyen messze van napkelet napnyugtától, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,12)

Mennyiszer hiszem azt, hogy minden jó, amit teszek, vagy ha nem is egészen az, akkor is nekem a legmegfelelõbb, és senki nem fog ezért felelõsségre vonni. Az embernek sajátos vonása, hogy igyekszik mindent a maga javára magyarázni, és igyekszik mindenki fölé helyezni magát. Én is ilyen vagyok. Nem vagyok tekintettel másokra, csak a magam hasznát nézem.
Mindeközben majd minden gondolatommal, szavammal vagy tettemmel az Úr ellen vétek. Emberi voltomból ered mindez. De nem vonhatom ki magamat a felelõsség alól. Bizony milyen "jól" esik elkövetni néha a bûnöket. Az ember sajnos az ideig-óráig tartó elégedettségérzet érdekében nagyon sok bûnt követ el, de még tudta nélkül is bûnös. Azért volt szükség a mi megváltó Urunk váltságmûvére, hogy ezeket a nagyon súlyos bûnöket semmissé tegye, és halálával maga egyedül szenvedjen nem csak az én, hanem a világ összes bûnéért.
Azonban nem elég, ha én ezzel megelégszek, és ülök ölbe tett kézzel. Meg kell vallanom bûnömet, és bûnbocsánatért kell könyörögnöm. Nem egy automatikus folyamat a megbocsátás, a bûnbocsánat. Az Isten nagy szeretete elengedhetetlen hozzá, és az én õszinte bûnbánatom és megbocsátásom más bûnei felé. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek - valljuk az Úrtól tanult imádságban. Az õ szent igéjét hallva, rá figyelve, a neki tetszõ úton járva fedezhetjük csak fel, milyen nagy az õ megváltó mûve.

A bûn az, hogy nem hisznek énbennem. (Jn 16,9)

Istenem! Add, hogy felismerhessem a te megváltó mûved hatalmas voltát. Adj erõt a bûnbánatra és a megbocsátásra, hogy neked tetszõen éljek, a te utadat járjam, ne forduljak el tõled. Köszönöm, hogy Szentlelkeddel munkálkodsz, és támogatsz engem. Ámen.