Skip to main content

Mid van, amit nem kaptál?

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. (1Móz 1,27)

Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte szeretetben. (Ef 1,4)

Istenünk! Taníts minket ma is imádkozni!

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. (Mt 6,11)

Isten elhalmoz minket számtalan ajándékával nap mint nap. És ezen felül még arra is õ tanít minket, hogyan kell kérnünk ezeket, és hogyan kell hálát adnunk érte. Õ az, aki mindennap testi táplálékot ad nekünk, és minden egyebet, ami körülvesz minket, ami lehetõvé teszi, hogy éljünk. Ha megpróbáljuk számba venni, hogy mennyi minden származik tõle, nagyon hosszú sort tudunk összeállítani. A belélegzett levegõtõl, barátainkon át az államszervezetig rengeteg mindent tudunk felsorolni. Ilyen gondoskodó Atyánk van. Ha ennyi mindent kapunk tõle, akkor érezzük: ezeket valahogyan viszonoznunk kell. Legalább a töredékéért hálát kell adnunk. És nemcsak a szavainkat, hanem a tetteinket is neki kell szentelnünk. Eleve reménytelen vállalkozás lenne mindent viszszaadni az Úrnak, amit tõle kaptunk. Hiszen az ételt is neki köszönhetjük, amit megettünk, és amibõl felépül a testünk. Tõle származik életünk szikrája és kezünk, szánk, amivel dicsõíthetjük õt. Így ha meg akarjuk valahogyan hálálni Istennek jótéteményét, akkor teljes egészében oda kell adni magunkat neki.

Lásd, Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy törõdik minden bajunkkal, és hûségesen gondoskodik mulandó táplálékunkról is. És jóllehet ezt bõségesen adja és megõrzi, még az istenteleneknek és gazembereknek is, mégis azt akarja, hogy imádkozzunk érte, mégpedig azért, hogy észrevegyük, hogy az õ kezébõl kapjuk, és megérezzük benne atyai jóságát. (Luther)


Urunk! Te kérésünk nélkül is ellátsz minket minden jóval már születésünktõl kezdve. Jobban tudod nálunk, hogy mire van szükségünk. Istenünk! Köszönjük, hogy nem úgy teljesíted sokszor önzõ vagy céltalan kéréseinket, ahogy kimondjuk õket, hanem mindig náluk többet és jobbat adsz. Add, hogy meglássuk a mindennapokban ezt a gondoskodó szeretetedet. Áldj meg minket továbbra is a te végtelen irgalmaddal. Ámen.