Skip to main content

Miért hallgatsz Istenem?

Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. (Zsolt 119,45)

Krisztus mondja: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,31-32)

Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged! (Zsolt 82,8) Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! (Zsolt 83,2)

"Miért hallgatsz Istenem? Hát nem látsz? Nem látod a körülöttünk lévő nyomorúságot és gonoszságot? Hát nem sírsz? Nem látod a világodban a gyilkos kezeket, a békétlenséget és népek szenvedését? Hát nem hallod? Hiszen kiáltanak: elég! Hiszen kiáltanak: békét! Hiszen kiáltanak: valamit tegyél!" Hallgatsz? Isten szól: "Ne ölj, és éljetek minden emberrel békességben." Isten szól, és mi ezt halljuk és tudjuk. De megyünk az ellenkező irányba, megyünk a háborúkba, értelmetlen öldöklésbe vagy a gyilkos gondolatainkba. "Ne ölj, szeressétek az igazságot és békességet és ellenségeiteket!" Isten szól: "Ne lopj, élj tisztességesen, gyűlöld a rosszat és szeresd a jót." Mi az ellenkezőjét tesszük. Egy olyan kerékpárt taposunk, amelyen érdekeink ülnek. És hajtunk sebesen, minden törvényen, tisztességen és embereken keresztül. Tudjuk, mi a jó, de száguldunk a rossz irányba. Isten szól: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd felebarátodat, mint magadat!" De mi elfutunk a szerető Isten kitárt karjai elől. Nem viszonozzuk szeretetét, amivel teremtett, megváltott minket. És mi kiken segítünk önzetlenül? Van valaki, akiért odaadnánk életünket? Úgy, mint Krisztus adta értünk? "Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket." Az ellenkező irányba tartunk. És ezek után, értetlenül állunk nyomorúságunk előtt, a szeretetlenségben, tisztességtelenségben és öldöklésben szenvedve, kérdőn kiáltva. "Istenem miért hallgatsz?" Pedig Isten szerető bírája a földnek. Isten szól!

Ha van reménység ezen a földön, az csak azért van, mert felhangzik még Isten neve. Emberek milliói vetik bele létezésük összes örömét és szomorúságát. Ő az, aki az egész emberiséget magába foglalja és mindennek értelmet ad. (Bruno Ferrero)

Uram Istenem, kérlek, segíts, hogy bizonytalanságom helyett bízzak, önzés helyett segítsek. Uram adj erőt, hogy szeressek. Ámen.