Skip to main content

Minden lehetséges a hívõnek

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem. (Zsolt 23,4)
Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. (Mt 6,34)

Minden lehetséges a hívõnek. (Márk 9,23)

Nagy szó. Ha bibliaolvasásom közben találkoztam vele, rendszerint fölszakadt a lelkembõl a sóhajtás: ha így tudnék hinni! Ne engedj ma csak sóhajtoznom, hanem segíts elmélyednem abba a történetbe, amelynek során ezt mondtad.
Egy apának mondtad. Ki tudja, ki mindenkihez elvitte már beteg fiát. Tanítványaidig is eljutott. Újra csalódott. Ilyen eredménytelen küzdelmek emlékével állt elõtted. Így hallotta szavadat. Mi dolgozhatott benne, azt csak furcsa ellentmondással teli válaszából sejtem meg: "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!" Szavát én zûrzavarosnak hallom. Te kivetted igaz tartalmát. Olyan embert láttál magad elõtt, aki nem vágyódott, hogy a Te szavad megbukjék, hazugságnak bizonyuljon, hanem aki teljes odaadással a Te beszéded igazságáért küzdött.
Nagy dolog volt, amikor gyermeke végül meggyógyult. Még nagyobb dolog volt, amikor kételkedését maradéktalanul szétszórta a Te nyilvánvaló hatalmad. Ez a hit segített rajta.

Uram!
Szavad igazságát: "Minden lehetséges a hívõnek" - sokan megtapasztalták azóta. Ilyen hitért engedj küzdenem. Igazságra törekvõ hitért.