Skip to main content

Mindenkit elhívott

Beszélek hûségedrõl és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hûségedet a nagy gyülekezet elõtt. (Zsolt 40,11)
Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten elõtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. (2Tim 2,15)

Uram, hallom hívásodat. Segíts, hogy követhesselek!

Úgy tetszett Istennek, hogy engem anyám méhétõl fogva kiválasztott, kegyelme által elhívott, és kinyilatkoztatta Fiát énbennem, hogy hirdessem õt az evangélium által. (Gal 1,15-16)

Isten minden egyes embert kiválasztott és elhívott arra, hogy Fia, Krisztus bennünk éljen, és az õ hordozóivá legyünk a világban. Isten elhív egy különleges feladatra: hogy õt éld meg azok között az emberek között, akik nem hisznek benne. Istennek az tetszik, ha elfogadod hívását. Nem önzõ érdekbõl akarja neked ezt a feladatot adni; tudja, hogy az életed csak így lesz boldog és teljes. Személyesen téged is kiválasztott arra, hogy barátjává válj, és vele közeli kapcsolatban légy. Ez kegyelem: olyan dolog, amit nem érdemelsz meg. A mindenekfelett való Isten lehajol hozzád, önzetlenül szeretni akar, és viszonzásodra vágyik. Elõször is arra hív, hogy "kinyilatkoztassa Fiát" benned. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus benned él, szól hozzád és rajtad keresztül másokhoz. Nyilvánvalóvá lesz az emberek számára, hogy te Istenhez tartozol. Csak így teljesítheted feladatodat, hogy "hirdesd Krisztust a pogányok között", hogy közvetítsd Isten elhívását azoknak, akik a környezetedben élnek. Ez a küldetésed. Isten ma hív téged. Fogadd el ezt az ajándékot és lehetõséget! Elhív és küld - halld meg és menj!

Uram, szóltál nekem, s én hallottalak, tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok elõtted, küldj el engemet, megyek népem közé, ha fogod a kezem. Törd össze a szívem, járj át teljesen, váljon a te igéd tûzzé szívemben. Csodállak, mert szeretsz és törõdsz énvelem, használni akarsz a te csodás tervedben. (Ismeretlen szerzõ)

Uram, elfogadom hívásodat. Kérlek, tégy alkalmassá arra, hogy közvetítsem szeretetedet, hirdesselek téged minden embertársamnak. Nyilvánulj meg rajtam keresztül a körülöttem élõknek. Küldj el engem! Köszönöm, hogy feladattal bízol meg. Add, hogy ne váljak méltatlanná bizalmadra. Ámen.