Skip to main content

Mulandó vagyok

Az Úr uralkodik örökkön örökké! (2Móz 15,18)
Jézus így válaszolt Pilátusnak: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." (Jn 18,37)

Mennyei Atyám! Te adj nekem pontos értékítéletet, hadd tekintsek mindig az örökkévalóra!

Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! (Zsolt 39,5)


Milyen mulandó vagyok! "Napjaim, mint a por, szállnak, a szél sodor..." Újra és újra kénytelen vagyok szembesülni a megmásíthatatlan, sokszor annyira elcsüggesztõ ténnyel. Követhetetlenül sorjáznak körülöttem a változások, mintha egyre gyorsabban forogna a Föld, és az idõvel folytatott kíméletlen versenyfutásból néha-néha felpillantva csak azt észlelem, hogy már megint véget ért az életem egy fontos vagy szép szakasza anélkül, hogy az elillant pillanatok ízét-illatát elraktározhattam volna. Az idõ és az anyag korlátjai közé zárt létünkben egyedül az elmúlás, a változás állandó. A rezignált magunkba süppedés, a visszahozhatatlan feletti kesergés vagy az õrült pörgés helyett kínálkozik számunkra szabadulási lehetõség az idõ lineáris sodrásából. Létezik ugyanis egy stabil pont, mely minden idõnek és változásnak, mulandónak és veszendõnek felette áll. Isten soha nem változó szeretete, hûsége, kegyelme az örökkévalóság felfoghatatlanságát nyitja meg számunkra. S mivel Igéje konstans támasz és minden idõben érvényes vezérfonal, gyorsan elhamvadó perceinkben tekintsünk az örökkévalóra, az elképzelhetetlen idõtlenségre. Ragadjuk meg a mában a menny számára összegyûjthetõ kincseket, hogy az örökkévalóság ne az Isten nélküli örök halált hozza számunkra, hanem az örök életet, az Isten közvetlen jelenlétében megvalósuló teljességet.

...a világ Isten teremtése, de az ember sosem tartózkodik benne tartósan. A földet és az eget össze kell kötni egymással. (Walter Nigg)


Mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy a romlandóság állandó megtapasztalásában te vagy az én reménységem. Engedj számomra találkozást a jelenben a te örökkévalóságoddal. Ámen.