Skip to main content

Mutasd ki szereteted,amíg teheted

Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád. (Jón 2,8)
Mindenkinek ugyanaz az Ura, és õ bõkezû mindenkihez, aki segítségül hívja. (Róm 10,12)

Hagyjatok békét néki! Miért bántjátok õt? Jó dolgot cselekedett énvelem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velök. De én nem teszek mindenkor veletek. (Márk 14,6-7)

Júdás elsõrendûen értett a békebontáshoz. A józan ész szavát utánozta, és támadását a szegényekkel törõdõ szeretet látszatába takargatta. Sikerült is hangulatot támasztania Mária ellen. Mert így olvasom: "zúgolódnak vala ellene." Ha Mária védekezett volna, akkor ebbõl a legjobb szándékú cselekedetébõl könnyen támadhatott volna parázs veszekedés. Te védelmedbe vetted az asszonyt és így nem viszályról olvasok Bibliámnak ezen a helyén, hanem egy igen drága tanítást kapok belõle.

Uram!
Hálás vagyok neked ezért. Mert én is találkoztam már életemben félreértéssel. Olyankor is, amikor valóban a legjobb szándék vezetett. Gyanúsítással is, rágalommal is találkoztam már. És nem mindig volt meg bennem Mária csöndes alázata. Nem vártam meg türelmesen, amíg Te békét teremtesz bennem és körülöttem is. Te ismered lelkem vágyát a csönd, a megértés után. Engedd hát ma megtanulnom és napi utamra magammal vinnem a betániai ház e jelenetének tanulságát. Taníts elcsendesedõ szívvel reád bíznom minden ügyemet.