Skip to main content

Nagy a Megváltóm

Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. (5Móz 26,7)

A tenger háborgott, mert nagy szél fújt. A tanítványok közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: "Én vagyok, ne féljetek!" (Jn 6,18-20)

 


 

Ragyogjon dicsõséged minden népen, jöjjön el a te országod!

Menj el, az Úr legyen veled! (1Sám 17,37b)

Egy félreesõ falucskában élt egy egyszerû hölgy, akit a szomszédja elnevezett "nagyhitû Katalinnak", mert olyan szívélyesen és kitartóan szolgált a környezetében. Egyszer egy lelkész jött a falucskába néhány napra, és amikor egy beszélgetés során hallott "nagyhitû Katalinról", rögtön elhatározta, hogy megismerkedik vele. Elment a házához, ahol egy öreg néni lakott, aki éppen akkor tért haza az erdõbõl egy csomó emberrel a szegényes házhoz. A lelkész kétkedve kérdezte meg tõle: "Ön nagyhitû Katalin?" A törékeny és öreg néni csillogó tekintettel és határozottan válaszolt: "Hogy nagy-e a hitem, azt nem tudom, de azt tudom, hogy nagy a Megváltóm." Tudta ez az öreg néni, tudta sok bibliai idõben élõ ember és tudják ma is sokan, hogy a Megváltó nagy, neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 21,18). A Megváltó tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8), bûneink teljes megsemmisüléséig szolgált nekünk. Aki nem a maga erejében bízik, hanem a változatlan Istenben, és aki nem jutalomért, hanem Isten dicsõségéért, a Megváltó iránti tiszteletbõl és szeretetbõl cselekszik az igazság érdekében, azt az embert Isten nem hagyja megszégyenülni, hanem vele lesz. Felhasználja a gyengéket, és mindenki megtalálhatja a maga feladatát. Menj el, az Úr legyen veled!

Micsoda Úr, micsoda Úr! Ha neki szolgálunk, gazdag áldással jutalmazza gyenge kezünk szegényes mûvét. Menjünk, így terjed az õ békéje lépésrõl lépésre. (Carl Bernhard Garve)

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy te nem változol és megtapasztalhatjuk jelenlétedet ma is. Használj fel bennünket és segíts, hogy mindig megláthassuk, mi a feladatunk, hogy hol van szükség ránk, és hogy te hol szeretnél bennünket látni. Segíts, hogy a tõled kapott bizonyossággal és tõled kapott segítséggel járhassunk az igazság útján! Ámen.