Skip to main content

Ne aggódjatok!

Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük? (Jób 38,41)
Jézus mondta: "Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csûrük, Isten mégis eltartja õket." (Lk 12,24a)

Te látsz el naponként minden jóval bõségesen!

Jézus mondja: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? (Mt 6,25)


"Jelentéktelen" emberek között voltam a nyáron néhány hétig. Kõmûves, festõ, vízvezeték-szerelõ, kertész, varrónõ. Mind munka nélkül. Vége a tsz-nek, nincs a faluban szervezett munka, az önkormányzat a legnagyobb munkáltató 13 fõvel, a közhasznú munkásokkal együtt. Reggel ötkor beülnek kisbuszba, elviszik õket, akár több száz kilométerre is, ahol minimális napibérért úszómedencét ásnak, vagy parkot telepítenek újgazdag embereknek. Este kilenc körül hazaérnek... Élni kell, enni kell, a gyerekeknek biztosítani kell a jövõt. Betegbiztosítás, pihenõidõ nélkül. Sokat beszélgettünk. Érdekelte õket az életem, a munkám, barátok lettünk. Róluk soha nem számol be a híradó, nem beszélünk errõl a helyzetrõl, mert nem szolgálja senki érdekét. Mégis élnek, segítik egymást, fontos számukra a közösség, ahol élnek. Aggódnak a jövõjükért, gyermekeikért, de ez az aggodalom az élet természetes része számukra. "Vele jár." Közöttük az embertárs tisztelete, a gyermek boldogulása, a környezet tisztelete elengedhetetlenül fontos. Ritka adomány az aggodalom nélküli élet, nem lehet összekeverni a bizonytalan életérzés különbözõ szintjeit sem, de rá kell döbbenni, az isteni állandóság nélkül csak hányódhatunk az élet hullámain.

Ha a borúlátásnak volna igaza, és az életben az örömök összege kisebb volna, mint a bánaté, akkor az élet nem tartaná magát. Pedig tartja magát nyilvánvaló szívóssággal. (A-G. Sertillanges)


Uram, irgalmazz nekünk! Kegyelmezz törekvéseinknek, hogy hitben és szeretetben járhassunk elõtted, hogy igazságosságban és alázatban követhessünk, hogy önfegyelemben és hûségben, bátorságban és csendes bûnbánatban találkozhassunk veled. Ámen. (Dag Hammarskjöld)